sem school_logo

 

 

Starptautiskā projekta Met-ESD sadarbības partneru mācību vizīte Daugavpilī

Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekta “Methods for Education for sustainable development” (Met-ESD) (“Metodes izglītībai ilgtspējīgai attīstībai”) ietvaros 24. un 25. aprīlī Daugavpils tehnikumā viesojās projekta darba grupa no Vācijas, Austrijas, Lielbritānijas un Latvijas. Mācību vizītes uzņemošā institūcija – Daugavpils Universitāte un Daugavpils tehnikums.

1   2   3

 

 

 

 

24.aprīlī izglītības darba eksperts Glens Stračans (Glenn Strachan) no Lielbritānijas kopā ar mūsu skolotājiem izvērtēja projektā paveikto. 25.aprīlī Daugavpils tehnikumā viesojās visi projektā iesaistītie sadarbības partneri. Atkāšanas koncertā viesus – projekta dalībniekus ar interesantu tērpu kolekciju, skanīgām dziesmām un raitu dejas soli iepriecināja mūsu skolas interešu izglītības radošie kolektīvi. Dienas gaitā ciemiņi iepazinās ar Strādnieku ielas mācību korpusa bāzi, tikās ar mūsu skolas projekta darba grupu, lai kopīgi pārrunātu projektā sasniegtos rezultātus un nākotnes ieceres turpmākajos projektos.

26. aprīlī mūsu skolotāji piedalījās Daugavpils Universitātes 60. starptautiskā zinātniskā konferencē, kurā pulcējās 325 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas, Austrijas, ASV, Apvienotās Karalistes, Baltkrievijas, Krievijas, un Ukrainas. Projekta komanda, Daugavpils Universitātes profesore Dzintra Iliško, Daugavpils tehnikuma skolotājs Sergejs Bogatkevičs konferences dalībniekiem pastāstīja par Daugavpils tehnikuma pieredzi izglītības ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, integrējot atsevišķus elementus mācību priekšmetu programmās, kā arī organizējot dažādus izglītojošus un kultūras pasākumus.

Jūlijā ir paredzēta projekta darba grupas vizīte Lielbritānijā.

Daugavpils tehnikums Erasmus+ programmā īstenoto stratēģiskās partnerības projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

TV sižets par projektu: DAUTKOM TV 03.05.2018

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa