Daugavpils tehnikumā notika starptautiska konference

No 29. līdz 30. maijam Daugavpils tehnikumā notika Latvijas valsts simtgadei veltīta starptautiska konference “Labās prakses piemēri ilgtspējīgas izglītības attīstībā” un 5. starptautiskais audzēkņu datorprasmju konkurss, pulcējot 250 klausītājus un 40 dalībniekus no 9 valstīm. Konferencē piedalījās izglītības iestāžu vadītāji, skolotāji un audzēkņi no Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Ukrainas, Moldovas, Gruzijas, Krievijas, Slovākijas un Latvijas.

1   2   3

 

 

 

 

 

Konferences atklāšanā viesus uzrunāja Daugavpils tehnikuma direktore Ingrīda Brokāne, uzsverot starptautiskās kapacitātes nozīmi izglītības ilgtspējīgā attīstībā.

Daugavpils tehnikuma direktores vietnieks izglītības jomā Oļegs Kartašovs konferences viesiem prezentēja izglītības iestādes darba stiprās puses un audzēkņu sasniegumus valsts un starptautiskajā līmenī.

Projektu un ārējo sakaru nodaļas vadītāja Inta Laurena aicināja klātesošos ieskatīties vēstures kaleidoskopā “Sadarbība un iespējas, kurām nav robežu!”, apkopojot dažādas starptautiskās sadarbības aktivitātes, kuras 6 gadu garumā kopīgi īstenojušas 9 sadarbības valstu izglītības iestādes.

4   5   6

 

 

 

 

 

Plenārsēdes laikā sadarbības partneri dalījās pieredzē, iepazīstināja ar savas valsts izglītības sistēmu un inovācijām profesionālajā apmācībā izglītības iestādēs.

Konferences laikā tika noslēgti divpusējās sadarbības līgumi starp Daugavpils tehnikumu un Poznaņas Komunikāciju skolu (Polija), Balti Dzelzceļa transporta koledžu (Moldova), Zestafoni “Ornati” vidusskolu (Gruzija), Kozjatinas Starpreģionālo dzelzceļa transporta profesionālo arodskolu (Ukraina) un Trenčinas Transporta arodskolu (Slovākija), lai oficiāli nostiprinātu jau iepriekš sāktās kopīgās aktivitātes. Direktore I.Brokāne ir pārliecināta, ka parakstītie sadarbības līgumi veicinās izglītības iestāžu kopīgas aktivitātes ne tikai izglītības, bet arī kultūras un sporta jomā.

7   8   9

 

 

 

 

 

Svinīgā pasākuma gaisotni papildināja ārvalstu sadarbības partneru galerijas atklāšana.

Divu dienu laikā konferences darbs norisinājās dažādās darbnīcās – “Tolerance un sadarbība – nākotnes skolas izaicinājums”, “Mācīties darot” un “Labās prakses pieredze Erasmus+ programmas projektos”.

Vienlaikus ar konferenci topošie informācijas tehnoloģiju speciālisti sacentās videospēļu turnīrā un datorprasmju konkursā, kurš sastāvēja no teorētiskās un praktiskās daļas. Kopumā labākās prasmes demonstrēja Daugavpils tehnikuma audzēkņi.

10   11   12

 

 

 

 

 

Konference plānota kā ikgadējs pasākums un notiek jau 5. gadu pēc kārtas, tā apskata dažādus internacionalizācijas jautājumus. Nākamā gada konferences temats tiks izziņots 2019. gada pavasarī un tā notiks kādā no sadarbības partneru valstīm. Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī nākotnē papildus konferencei tiks organizēts kāds no audzēkņu profesionālās meistarības konkursiem.

Izvērtējot konferences darbu, viesi pauda gandarījumu par redzēto un gūtajām idejām savai pedagoģiskajai darbībai, kā arī pateicās par saturīgu konferences darba un kultūras programmu, viesmīlību un profesionālismu.

Paldies visiem, kas palīdzēja konferences rīkošanā un viesu uzņemšanā, ļaujot Latvijas un Daugavpils vārdiem atkal izskanēt visā Eiropā!

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa