ESF logo_2017

 

 

Pasākums „Moderna enerģētika”

119. oktobrī EM-41 un EM-31 grupu audzēkņi pavadīja mācību stundu netradicionālā veidā. Viņi piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā „Moderna enerģētika”.

Pasākuma mērķis bija apmeklēt biogāzes staciju un dot audzēkņiem iespēju iepazīt jaunas tehnoloģijas enerģētikā, profesiju spektru, kas iesaistīts elektroenerģijas ražošanā un darba vidi uzņemumā, bioenerģētikas attīstības perspektīvas, karjeras iespējas uzņēmumā un pieprasītāko izglītību. Lai sasniegtu šos mērķus ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsta vispārējas un profesionālās izglītības iestādes” ietvaros tika organizēta mācību ekskursija uz Daugavpils novada lepnumu – ilgstspējīgo “zaļo” elektroenerģētikas uzņēmumu – Skrudalienas biogāzes elektrostaciju.

SIA "AD Biogāzes stacija" atrodas Daugavpils novada, Skrudalienas pagastā. Tās uzstādītā jauda ir 2 MW un tā darbojas 24 stundas diennaktī. Tā ir īpaša ar to, ka ražo enerģiju no atjaunīgājiem enerģijas resursiem – biomasas. Uzņēmums ir labs ilgstspējības piemērs, jo tam ir nepārtraukts ražošanas cikls: paši audzē biomasu, savāc, skābē, ražo biogāzi, izstrādā elektroenerģiju, saražoto siltumu izmanto malkas kaltēšanai un siltumnīcu apkurei. Turklāt pārstrādāto biomasu izmanto kā mēslojumu laukiem, kuru platība sastāda 500 ha.

Audzēkņiem bija iespēja apskatīt visus tehnoloģiskos mezglus, piemēram, četras gāzes turbīnas, elektrostacijas paaugstinošo transformatoru apakšstaciju un A/S “Sadales tīkla” elektroenerģijas uzskaites sadali. Elektrostacijas darbinieki labprāt atbildēja uz vairākiem audzēkņu jautājumiem, kuri skāra gan tehnoloģisko, gan karjeras pusi. Kā arī jaunieši interesējās par uzņēmuma nākotnes plāniem un vīzijām.

Mācību ekskursijas noslēgumā tika apspriestas sadarbības iespējas starp uzņēmumu un mācību iestādi, piemēram, DVBM un kvalifikācijas prakšu organizēšana.

Milzīgs paldies uzņēmuma pārstāvjiem par atvertību.

Informāciju sagatavoja: profesionālo priekšmetu skolotāja Veronika Platkova