ESF logo_2017

 

 

Pasākums „Latvijas enerģijas avoti”

15. novembrī 34 mūsu audzēkņi kopā ar pedagogu karjeras konsultantu un profesionālās izglītības skolotāju Vitāliju Svinarovu, pateicoties ESF projektam Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsta vispārējas un profesionālās izglītības iestādes”, apmeklēja slavenas Latvijas hidroelektrostacijas: Pļaviņu HES, kura atrodas ļoti skaistā mazā pilsētā – Aizkrauklē, un Ķeguma HES, kura atrodas tieši Ķegumā.

1   2   3

 

 

 

 

Pļaviņu HES pēc uzstādītās jaudas (vairāk nekā 900 MW) un maksimālo krītumu 40 m ir lielākā hidroelektrostacija Baltijā un viena no lielākajām Eiropas Savienībā.

Viesmīlīgi HES darbinieki pastāstīja mums par uzņēmuma vēsturi, par hidroenerģētikas nozari Latvijā, iepazīstināja ar darba apstākļiem un ar profesijām, iesaistītām elektroenerģijas ražošanā un stacijas apkalpošanā: no enerģētiķiem līdz ģeologiem un ūdenslīdējiem. Interesanti bija parunāties par prakses un darba iespējām stacijā.

4   5   6

 

 

 

 

Ķegumā mums bija ļoti interaktīva ekskursija. Audzēkņiem bija lieliska iespēja piemērot gan savas zināšanas elektrotehnikā, fizikā, materiālmācībā un citos priekšmetos, gan loģisko domāšanu uzņēmuma apstākļos. Arī bija interesanti salīdzināt moderno elektrotehniķu un viņu „senču” darba apstākļus un ierīces.

Paldies „Latvenergo” darbiniekiem par informatīvu un lietderīgu pasākumu.

Informāciju sagatavoja: Sergejs Bogatkevičs