ESF logo_color_2017

 

 

 

Pasākums “ Daugavpils unikāli uzņēmumi”

Jau kļuva par tradīciju mūsu izglītojamo Daugavpils Skrošu rūpnīcas apmeklējums. Šī gada 11. oktobrī ESF projekta № 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros pedagogs karjeras konsultants Sergejs Bogatkevičs un profesionālās izglītības skolotāja Ņina Smuļko organizēja ekskursiju uz DSR AM-31grupas izglītojamajiem. Ekskursijas laikā izglītojamie iepazinās ar rūpnīcas vēsturi, kas tika uzbūvēta 1886.gadā; izpētīja ražošanas procesu, – skrotis ražo pēc 1782.gada britu tehnoloģijas, – nodarbināto profesiju daudzveidību un apmeklēja šautuvi, kur nodemonstrēja savas snaipera spējas.

1   2   3

 

 

 

 

Ekskursijas laikā mūsu audzēkņi pielietoja savas zināšanas gan materiālmācībā, gan ķīmijā, gan tehniskajā mehānikā: runājot par mehānisko pārvadu veidiem, piedziņas mehānismiem u.tml.

Audzēkņiem arī bija piedāvāta iespēja novērtēt sevi rūpnīcas darbinieku lomā: kādus pienākumus viņi spējīgi izpildīt. Vieni izvēlējās slīpētāja darbu, citi – aprīkojuma remontu, trešie – tehnoloģisko kontroli. Kāds vēlējās būt par administratoru, vadītāju.

4   5   6

 

 

 

 

Pēc ekskursijas izglītojamie izteica savas atziņas anketā. Pats vērtīgākais anketā – mūsu izglītojamo vēlme saglabāt vēsturisko rūpnīcu. Izglītojamie piedāvā restaurāciju, remontu un ekskursiju darba turpināšanai.

Prieks, ka mūsu pilsētā it tāds uzņēmums, kas veicina ne tikai tehnisko priekšmetu apgūšanu, saimnieciskās domāšanas un karjeras plānošanas prasmju attīstību, bet arī patriotiskās attieksmes pret mūsu pilsētu veidošanu.

Informāciju sagatavoja: Ņina Smuļko