ESF logo_color_2017

 

 

 

“Nāc mums līdzi: Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis” dzelzceļa stacijā Grīva

1ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējas un profesionālās izglītības iestādes” ietvaros, lai padziļinātu praktiskās zināšanas, 5. un 12. novembrī tika organizēti semināri uzņēmumā „Latvijas dzelzceļš”, stacijā Grīva. Tajos piedalījās KV-41 grupas audzēkņi un Jeļena Fedosejeva, skolotāja dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu jomā, un stacijas Grīva pārstāvji. Pasākuma mērķis: piedalīties meistarklasē ar LDZ pārstāvjiem dzelzceļa uzņēmumā, kas dod iespēju izjust darba vidi un iepazīt karjeras iespējas savā profesijā.

Tēmas bija ļoti aktuālas, jo saistītas ar stacijas dežuranta darbu un darbu SCB ierīču bojājuma gadījumos, kā arī ar kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas jautājumiem. Semināra laikā audzēkņi ne tikai padziļināja zināšanas tehniskās ekspluatācijas noteikumu jomā, bet arī uzzināja, ka dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķim nepieciešama stratēģiska domāšana, spēja plānot un organizēt savu darbu, precizitāte darba izpildē, spēja komunicēt ar citiem kolēģiem, interese vienmēr mācīties un apgūt kaut ko jaunu. Audzēkņiem bija iespēja veikt vilcienu maršrutu sagatavošanu saskaņā ar MK noteikumu “Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi” Nr.724 prasībām, pārvest pārmiju rokas vadību ar kurbuļa palīdzību, iepazīt manevru darbu veikšanu Grīvas stacijā.

Jau šodien mēs varam atbildēt uz šādiem jautājumiem: Vai tevi interesē ar dažādu situāciju izvērtēšanu, analizēšanu, lēmumu pieņemšanu saistīts darbs? Vai vēlies pats pieņemt lēmumus un par tiem atbildēt? Vai tev ir svarīgi izjust gandarījumu par sava darba nozīmīgumu, šajā gadījumā drošas vilcienu satiksmes veicināšanu un ietekmēšanu?

Pateicamies stacijas Grīva priekšniecei A. Baranovskai, elektromehāniķim V. Piščevam, stacijas dežurantei T. Danilovai, rezerves stacijas dežurantam A. Ņikitinam par lieliski organizētu pasākumu un sniegtām atbildēm uz jautājumiem, kas ir saistoši stacijas dežuranta zināšanām, nodrošinot vilcienu kustības drošību, ja SCB ierīces ir bojātas. Liels paldies Antonijai Kokinai par sadarbību un iespēju organizēt pasākumus uzņēmumā “Latvijas dzelzceļš”.

Informāciju sagatavoja: skolotāja Jeļena Fedosejeva