ESF logo_2017

 

 

Pasākums „Biznesa inkubators”

8. novembrī 20 mūsu tehnikuma audzēkņi piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā, kas noritēja Daugavpils Biznesa inkubatorā. Tas bija notikums ar statusu „Neaizmirstamais”.

Mūsu „Radošais rīts”, kā pasākumu nosauca Biznesa inkubatora projektu vadītāja Jeļena Dedele, sākās ar viena „inkubēta” uzņēmēja veiksmes stāstu: kā IT speciālisti no Daugavpils tik labi palīdzēja vienai kuģniecības kompānijai, ka kļuva gaidīti daudzās citās, un kāda loma šajā procesā bija Daugavpils biznesa inkubatoram.

 1   2   3

 

 

 

 

 

Pēc tam Iveta Karabeška, Daugavpils biznesa inkubatora vecākā projektu vadītāja, pastāstīja par Biznesa inkubatora funkcijām Latvijas ekonomikā, par jauno uzņēmēju „inkubēšanas” procesu, sadarbības/palīdzības iegūšanas iespējām un Biznesa inkubatora sasniegumiem.

4   5   9

 

 

 

 

 

Pasākuma trešajā daļā mūsu audzēkņi pamēģināja sevi jauno projektu radīšanā, prezentēšanā un aizstāvēšanā. Prieks bija redzēt, cik mūsu audzēkņi ir radoši, cik ātri viņi prot atrast kontaktus ar citiem, cik aktīvi un uzmanīgi viņi ir sadarbībā ar komandas locekļiem, cik drosmīgi viņi ir savu ideju aizstāvēšanā. To arī atzīmēja prezentāciju vērtētāja Iveta Karabeška.

Paldies Daugavpils Biznesa inkubatora komandai (īpaši Jeļenai Dedelei) par konstruktīvu pasākumu, kā arī par siltu un pozitīvu gaisotni.

Pasākums bija īstenots ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsta vispārējas un profesionālās izglītības iestādes” ietvaros.

Vairāk informācijas par biznesa inkubatoriem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājaslapā: http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-inkubatori/daugavpils

Informāciju sagatavoja: pedagogs karjeras konsultants Sergejs Bogatkevičs