ESF logo_color_2017

 

 

 

„Karjeras iespējas dzelzceļā: Rēzeknes iecirkņa stacija”

25.01.2019. ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, kura mērķis ir karjeras vadības prasmju attīstība, bija organizēta ekskursija uz uzņēmuma “Latvijas dzelzceļš” Rēzeknes iecirkņa staciju. Pasākumā piedalījās ATS-11, ATS-31, VKV-21, KV-31, L-31, TT-31 grupu audzēkņi un skolotājas – Jeļena Fedosejeva un Natālija Karpova. Pasākums bija ļoti interesanti organizēts, jo sākās tieši no vēstures un beidzās ar modernām tehnoloģijām , ko tagad izmanto Latvijas dzelzceļa vadošie speciālisti.

DSC 0832   DSC 0868   DSC 0880

 

 

 

 

Ekskursijas laikā audzēkņiem bija iespēja iepazīt Stacijas Rēzekne - I, Rēzekne -II darba ikdienu, iepazīties ar jaunām tehnoloģijām, stacijas dežuranta darbu un dokumentāciju, muitas termināla darba organizēšanu, SCB aparātu nodaļas darbību, kur bija organizēta praktiskā darbnīca un katrs audzēknis varēja sagatavot savu pirmo maršrutu mikroprocesoru centralizācijas automatizēta darba vietā. Apmeklējām arī Kleperovas ceļa posteni, un tagad visi audzēkņi zina tā atšķirības no jebkuras citas dzelzceļa stacijas. Bija arī interesanti apmeklēt Rēzeknes kravu terminālu un iepazīties ar dokumentu aizpildīšanu un pneimopasta darbību, jo tā atšķiras no Daugavpils stacijas.

DSC 0896   DSC 0945   DSC 0959

 

 

 

 

Audzēkņiem bija iespēja ar dzelzceļa uzņēmuma pārstāvjiem apspriest Rēzeknes iecirkņa stacijas attīstības perspektīvas, jauno speciālistu prasības, stājoties darba tirgū. Liels paldies uzņēmuma “Latvijas dzelzceļš” pārstāvjiem, stacijas Rēzekne-I inženierei Olgai Šniepstei un TDR-2 iecirkņa vadītājam Igoram Prončatovam par lieliski organizētu pasākumu, kā arī Sergejam Bogatkevičam par iespēju apmeklēt staciju Rēzeknē.

Informāciju sagatavoja: Jeļena Fedosejeva