ESF logo_color_2017

 

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums. Darba pasaules iepazīšana. “Karjeras alternatīvas”

Ekskursija uz uzņēmumu “Lattelekom”

Pasākums notika ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, kura mērķis ir karjeras vadības prasmju attīstība.

Ekskursijas laikā dzelzceļa specialitātes audzēkņiem bija dota iespēja izpētīt darba vidi un karjeras iespējas telekomunikāciju uzņēmumā.

1   2   3

 

 

 

 

Ekskursija notika 22.01.2019. “Lattelecom” Daugavpils komunikāciju centrā (Valkas ielā 3, Daugavpilī). Ekskursijā piedalījās 21 ATS-21 grupas audzēknis un DT grupu 5 audzēkņi kopā ar diviem pasniedzējiem.

Ekskursijas laikā audzēkņiem bija iespēja iepazīt telekomunikāciju uzņēmuma vēsturi, strādājošas profesijas, darba ierīces, karjeras un prakses iespējas, kā arī izjust darba vidi. Pasākuma beigās audzēkņi aizpildīja darba lapas par karjeras jautājumiem.

Audzēkņiem bija piedāvāta prezentācija par optisko šķiedru kabeļu uzbūvi, veidiem, priekšrocībām un trūkumiem. Komunikāciju centra pārstāvis Jevgeņijs Stašāns piedāvāja audzēkņiem atbildēt uz jautājumiem. Labākie klausītāji saņēma nelielas dāvanas.

“Lattelekom” meistars Viktors Siņica, mūsu tehnikuma absolvents, parādīja audzēkņiem, kā var savienot optisko šķiedru kabeļus ar speciālas ierīces palīdzību. Daži audzēkņi pamēģināja to atkārtot ar lielu prieku.

Audzēkņiem eksrursija iepatikās un daži vēlas pēc tehnikuma absolvēšanas strādāt uzņēmumā “Lattelekom”.

Rakstu sagatavoja: professionālo priekšmetu skolotāja Anna Gurtā