ESF logo_color_2017

 

 

“Nāc mums līdzi, automehāniķis!”

Decembrī un janvārī trīs mūsu automehāniķu grupas (AM-41, AMV-11 un AM-11) EFS projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsta vispārējas un profesionālās izglītības iestādes” pasākuma “Nāc mums līdzi, automehāniķis!” ietvaros apmeklēja „SCANIA Latvija” servisa centra Daugavpils nodaļu. Karjeras atbalsta pasākums bija saistīts ar iespēju iepazīt mūsdienu prasības darbiniekam, darba kultūru modernā autodarbnīcā, karjeras iespējas autoremonta nozarē, kā arī modernus paņēmienus un tehnoloģijas kravas automobiļu apkopē un remontā.

1   2   3

 

 

 

 

 

Ja ceturtā kursa audzēkņus interesēja prakses iespējas un darba kārtība SCANIA centrā, tad AMV grupas audzēkņus īpaši iedvesmoja attālināta diagnosticēšanas sistēma, kura dod iespēju SCANIA operatoriem, izmantojot internetu, novērot un daļēji kontrolēt jebkuras SCANIA automašīnas sistēmu darbību. Bet 1. kursa audzēkņus iespaidoja darbs ar kravas automobiļu pneimatisko uzgriežņu atslēgu.

Audzēkņiem tā arī bija lieliska iespēja parādīt un pārbaudīt iegūtas zināšanas, kā arī precizēt savu plānoto karjeras ceļu un radīt pozitīvu iespaidu par sevi. Bet skolotājiem bija prieks satikties ar mūsu absolventiem, viens no kuriem – Romualds Grinberts – sasniedza jau III līmeni SCANIA automehāniķu kvalifikācijā.

4   5   6

 

 

 

 

 

Paldies mūsu skolotājiem Andrejam Macakam, Vitālijam Svinarovam, Pāvelam Vagulovičam, Verai Paļčikai par komentāriem, bet „SCANIA Latvija” servisa centra Daugavpils nodaļas vadītājam Jurim Svelpem par viesmīlību un nopietnu pieredzi.

Informāciju sagatavoja: pedagogs karjeras konsultants Sergejs Bogatkevičs