ESF logo_color_2017

 

 

Pasākums “Riski karjeras ceļā”

PIKC “Daugavpils tehnikuma” dienesta viesnīcā Eiropas sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros sadarbībā ar tehnikuma psiholoģi bija organizēts pasākums „Riski karjeras ceļā”, veltīts veselīgajam dzīvesveidam un garīgai veselībai, kā arī karjeras plānošanas pamatiem.

1   2   3

 

 

 

 

Pasākums notika 2019. gada 30. janvārī, aicinot audzēkņus aizdomāties par atkarību problēmām. Semināra vadītāja Jeļena Kaļiņina – ārste, psihoterapeite, psiholoģe, strādā ar atkarīgo problēmām jau daudzus gadus. Pagājušajā mācību gadā viņa stāstīja audzēkņiem par to, kas notiek ar cilvēku, kurš lieto dažādu veidu narkotikas, alkoholu vai smēķē kā parastas cigaretes, tā arī elektroniskās, norādot uz psihoaktīvu vielu lietošanas kaitīgām sekām.

Šogad, lai precizētu visaktuālākos jautājumus pašiem audzēkņiem šajā sfērā, pirms organizēta pasākuma, tehnikuma psiholoģe Viktorija Ševeļkina izveidoja speciālu aptauju un dienesta viesnīcas skolotāja Natālija Černišova savāca audzēkņu atbildes. Aptaujas rezultātos var redzēt, kā audzēkņi uztver atkarību problēmu, kā tā ir saistīta ar viņiem, vai ir iespējas ārstēties no tās. Balstoties uz šīm atbildēm, arī bija veidots pasākums.

Jeļena Kaļiņina noteica karjeras ceļu kā ceļu uz laimi. Pirmajā uzdevumā, audzēkņi grupās apsprieda, ko tieši viņiem nozīmē būt laimīgiem, no kā sastāv viņu laime. Visas atbildes bija pierakstītas uz tāfeles piramīdas veidā, kura atgādināja A. Maslova vajadzību hierarhiju. Un tālāk dalībnieki diskutēja par to, kas var apturēt cilvēku sasniegt savu laimi, un galu galā nonāca pie tā, ka viens no svarīgiem traucēkļiem šajā ceļā var būt psihoaktīvas vielas.

Atkarīgs cilvēks jau nedomā par saviem mērķiem un vienīgais, kas var viņu apstādināt kaitīgu vielu lietošanā ir tieši atgādinājums par to, kas ir reālā laime. Bet īstenībā atkarības nav ārstējamās un vienreiz nokļūstot šajās lamatās, visu turpmāko dzīvi ir jāatceras, ka esi atkarīgs. Tapēc mums jāatceras, ka katram solim ceļā uz laimi ir milzīga nozīme un par savu nākotni jāpieņem lēmums jau tagad.

Materiālu sagatavoja: Viktorija Ševeļkina