Pieredzes apmaiņā – uz BMW rūpnīcu

Programmas Erasmus+ projekta “Eiropa Daugavpils tehnikumā. Daugavpils tehnikums Eiropā” (Nr. 2019-1-LV01-KA116-060226) ietvaros no 4. līdz 8. novembrim Daugavpils tehnikuma skolotāji Andrejs Dortiņš un Oļegs Ostrovskis bija iesaistījušies darba vērošanas aktivitātē Leipcigā (Vācija).

11   22   66

 

 

 

 

 Šīs mobilitātes galvenie mērķi bija izzināt, kā darbojas darba vidē balstīta mācību sistēma, un iepazīties ar inovatīvu pieeju alternatīvās enerģijas izmantošanā skolas ilgtspējīgas saimniekošanas nodrošināšanā. Jāteic, ka mobilitātes programma bija ļoti piesātināta un patiešām interesanta: šīs nedēļas laikā skolotāji apmeklēja gan BMW rūpnīcu, gan “Hugo Jungers” profesionālo skolu, kā arī studentu prakses centru “Kompass gGmbH”, kur arī mūsu audzēkņi – elektriķi un automehāniķi – dodas praksē, studentu prakses vietu “ZAW Zentrum für Aus- und Weiterbildung GmbH” un “BSZ7” tehnisko skolu.

33   44   55

Kā norāda fizikas skolotājs A.Dortiņš: “Šis bija viens no maniem labākajiem pieredzes apmaiņas braucieniem! Tas bija tieši tas, kas mums bija nepieciešams! Mēs guvām ļoti daudz praktiskās pieredzes, redzējām, kā strādā studenti, varējām izzināt profesionālo sfēru no iekšpuses, mums tika dota iespēja salīdzināt, analizēt, pētīt. Patiesībā ir patīkami apzināties, ka mūsu fizikas, automehānikas un citi darba kabineti nav nemaz sliktāk aprīkoti par darba un mācību kabinetiem Vācijā.” Līdzīgos uzskatos dalās arī skolotājs O.Ostrovskis, piemetinot: “Mūsu brauciens bija lieliski noorganizēts, bija sagatavota brīnišķīga programma. Tiešām novēlu arī pārējiem mūsu skolotājiem šādas aktivitātes.”

Skolotāji šīs mobilitātes laikā guva tiešām neatkārtojamus iespaidus, papildināja savas zināšanas un pieredzi, ko turpmāk varēs izmantot gan skolas ikdienas darbā, gan arī turpmākajā profesionālajā pilnveidē.

 

Sagatavoja: Projektu un ārējo sakaru nodaļa