Daugavpils tehnikuma audzēkņi stažējās Leipcigā

Programmas Erasmus+ projekta “Eiropa Daugavpils tehnikumā. Daugavpils tehnikums Eiropā” (Nr. 2019-1-LV01-KA116-060226) ietvaros no šī gada 10. līdz 30. novembrim Daugavpils tehnikuma audzēkņi Mark Krilovs (AM-21), Dmitrijs Jeļisejevs (AM-21), Jurijs Vībe (EM-21) un Deniss Lazučonoks (EM-31) kopā ar skolotāju Aleksandru Pomitkinu bija devušies uz Leipcigu, Vāciju. Mūsu audzēkņi tika uzņemti “Gut Wehlitz” nodrošinātajā prakses vietā, kur praktisko apmācību darbnīcās viņi pilnveidoja savas individuālās prasmes un iemaņas attiecīgajā darbības jomā.

7    8


  

Tāpat šo 3 nedēļu laikā audzēkņi iepazina arī Vācijas kultūru, apmeklējot nozīmīgākās Leipcigas kultūras vietas un iestādes, kā arī uzlaboja savas komunikācijas prasmes un angļu un vācu valodas zināšanas, praktizējot šīs valodas savā darba vidē. Tāpat mūsu audzēkņi 14. novembrī apmeklēja BMW jauno rūpnīcu Leipcigā un varēja iepazīties ar tās darbību, kas tika novērtēta ļoti atzinīgi.

1    2    3

4    5    6 


 


 
Gan Daugavpils tehnikuma audzēkņi, gan arī prakses nodrošinātājorganizācija ir apmierināti ar prakses norisi. Prakses vadītāji Vācijā jo īpaši uzteica Daugavpils tehnikuma audzēkņu sagatavotības līmeni un darba kultūru. Viņu skatījumā, mūsu audzēkņu sniegums bija viskvalitatīvākais, ar kādu prakses vadītāji līdz šim bija sastapušies.

Sagatavoja: Projektu un ārējo sakaru nodaļa