ESF logo_color_2017

 

 

Karjeras atbalsta pasākums „Biznesa inkubators”

21. novembrī 20 mūsu tehnikuma audzēkņi piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā, kas noritēja Daugavpils Biznesa inkubatorā.

Pasākums „Uzņēmējs tevī”, kā pasākumu nosauca  Santa Dzalbe-Sologuba, Daugavpils biznesa inkubatora vecākā projektu vadītāja, sākās Biznesa inkubatora prezentāciju un divu „inkubēto” uzņēmēju veiksmes stāstiem.

1    2    3

4    5    6

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasākuma otrajā daļā mūsu audzēkņi kopā ar pieredzējušiem mentoriem izmēģināja sevi jauno projektu radīšanā, prezentēšanā un aizstāvēšanā. Prieks bija novērot, cik mūsu audzēkņi ir radoši, cik ātri viņi prot atrast kontaktus ar citiem, cik aktīvi un uzmanīgi viņi ir sadarbībā ar komandas locekļiem, cik drosmīgi viņi ir savu ideju aizstāvēšanā. To arī atzīmēja ļoti nopietns prezentāciju vērtētājs, Daugavpils Biznesa inkubatora vadītājs Andrejs Zelčs.

Paldies Daugavpils Biznesa inkubatora komandai par konstruktīvu pasākumu, kā arī par siltu un iedvesmojošo gaisotni.

Pasākums tika īstenots ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsta vispārējas un profesionālās izglītības iestādes” ietvaros.

Vairāk informācijas par biznesa inkubatoriem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājaslapā: http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-inkubatori/daugavpils

Informāciju sagatavoja: pedagogs karjeras konsultants Sergejs Bogatkevičs