Daugavpils tehnikuma skolotāji ir atgriezušies no Portugāles.

Programmas Erasmus+ projekta „Eiropa Daugavpils tehnikumā. Daugavpils tehnikums Eiropā” (Nr. 2019-1-LV01-KA116-060226) ietvaros no 9. līdz 13. decembrim Daugavpils tehnikuma skolotāji Andrejs Tomsons un Oskars Sergejevičs bija devušies uz Lisabonu, Portugāli, lai iepazītos ar vietējo autotransporta nozares uzņēmumu darbu.

2p    4p    5p


Šo 3 dienu laikā mūsu skolotāji apmeklēja tādus uzņēmumus kā “RENAULT”, “Centro Inspeções NASA” un profesionālās apmācības centru “CEPRA”, lai izzinātu to darbības principus, kā arī jaunākās prakses un kādus zinātības noslēpumus, ko pēc tam varētu izmantot savā profesionālajā darbībā. Tāpat brauciena laikā mūsu skolotāji pievērsās tāda jautājuma kā prakses vietu audzēkņiem autocentros apskatīšanai un iztirzāšanai.

6p    7p    8p


Lai arī sākotnēji mūsu kolēģi bija nedaudz norūpējušies par paredzēto braucienu, tomēr beigās palika ar visu ļoti apmierināti, it īpaši ar jauno pieredzi un padziļināto izpratni par konkrēto uzņēmumu darbību.

Sagatavoja: Projektu un ārējo sakaru nodaļa