ESF logo_color_2017

 

 

Mācību ekskursijas uz ”SCANIA Latvija”

PIKC “Daugavpils tehnikums” automehāniķu (AM-41; AM-11; AMV-11) grupas audzēkņiem novembra un decembra mēnesī ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsta vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tika organizētas trīs mācību ekskursijas uz ”SCANIA Latvija” servisa centra Daugavpils nodaļu.

Mācību ekskursiju mērķis bija iepazīt mūsdienu prasības darbiniekam, darba kultūru modernā auto darbnīcā, karjeras iespējas autoremonta nozarē, kā arī modernus paņēmienus un tehnoloģijas kravas automobiļu apkopē un remontā.

11    22    33


Kopā ar mūsu tehnikuma audzēkņiem savu profesionālo kompetenci varēja pilnveidot un teoriju ar praksi salīdzināt profesionālās izglītības skolotāji Andrejs Macaks, Vitālijs Svinarovs un Angelika Paškeviča.

Ekskursijas pirmajā daļā audzēkņiem tika piedāvāta neliela teorētiska prezentācija, kuras laikā tie uzzināja par firmas darbības mērķi, vēsturi un prasmēm, kuras tiek augstu vērtētas topošajos darbiniekos. Īpaši tika uzsvērts, ka uzmanība tiek veltīta katra darbinieka specifiskajām prasmēm un individuālām karjeras iespējām.

44    55    66


Ekskursijas otrajā daļā audzēkņiem bija iespēja praktiski pastrādāt ar pneimatisku riteņu uzgriežņu atslēgu, nomainīt riteni, pārbaudīt kravas automobiļa lukturus un tādējādi praktiski izbaudīt kravas automašīnas automehāniķa ikdienas darbu.

77    88    99
 

 

Kopumā audzēkņiem tā arī bija lieliska iespēja parādīt savas teorētiskās zināšanas, pārbaudīt iegūtās prasmes un precizēt savu izvēlēto karjeras ceļu.

Īpašs paldies „SCANIA Latvija” servisa centra Daugavpils nodaļas vadītājam Jurim Svelpem par atsaucību un interesanto stāstījumu un mūsu tehnikuma karjeras konsultantam Sergejam Bogatkevičam par ekskursiju organizēšanu.

 

Informāciju sagatavoja: profesionālās izglītības skolotāja Angelika Paškeviča.