Daugavpils tehnikumā pulcējās viesi uz starptautisku konferenci par labās prakses piemēriem Erasmus+ programmas ietvaros

2019. gada 3. un 4. decembrī Daugavpils tehnikums uzņēma viesus no vairākām valstīm – šeit zem Erasmus+ egīdas norisinājās starptautiskā konference “Daugavpils tehnikuma labās prakses piemēri darba vidē balstītu mācību īstenošanā”, kuras laikā tika apkopoti Daugavpils tehnikuma īstenoto projektu pieredze audzēkņu un mācībspēku mobilitāšu īstenošanā saistībā ar praktisko apmācību darba vietā. Šī konference bija organizēta arī kā starpposma rezultātu un pieredzes izvērtējums programmas Erasmus+ projekta “Eiropa Daugavpils tehnikumā. Daugavpils tehnikums Eiropā” (Nr. 2019-1-LV01-KA116-060226) ietvaros.

1    2

Pasākumā piedalījās ne tikai Daugavpils tehnikuma audzēkņi un mācībspēki, bet arī Daugavpils tehnikuma sadarbības partneri no tādām valstīm kā Azerbaidžāna, Igaunija, Gruzija, Lietuva, Moldova, Polija, Slovākija un Ukraina. Klātesošie tika iepazīstināti ar Daugavpils tehnikuma pieredzi mobilitātes projektu īstenošanā, mācību iestādes piedāvātajām iespējām arī uzņemt sadarbības partneru pārstāvjus un nodrošināt viņu audzēkņiem praktiskās apmācības iespējas. Pēc tam arī viesiem bija iespēja paust savus uzskatus un skatījumu par sadarbības pieredzi ar Daugavpils tehnikumu, izteikt savas vēlmes turpmākai sadarbībai un sniegt priekšlikumus arvien pilnvērtīgākai praktiskās apmācības pieredzes apmaiņai nākotnē.

4    5    6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai vēl vairāk izceltu starpskolu sadarbības nozīmīgumu profesionālās izglītības kvalitātes veicināšanas jomā un stiprinātu pieredzes apmaiņu starp izglītības iestādēm un uzņēmumiem, nodrošinot audzēkņus ar pilnvērtīgu praktisko pieredzi, kā viens no galvenajiem šādas sadarbības stiprināšanas aspektiem konferences laikā bija sadarbības līguma parakstīšana starp Daugavpils tehnikumu un Baku Valsts sakaru un transporta koledžu no Azerbaidžānas.

3    7    8a

Tāpat konferences dalībniekus ar savu – pašu nesenāko – mobilitātes pieredzi iepazīstināja arī Daugavpils tehnikuma skolotāji un audzēkņi, kas pavisam nesen bija atgriezušies no mobilitātes Vācijā un Portugālē, sniedzot vērtējumu gan pašas prakses organizācijai, gan uzņemošajai pusei, gan arī daloties ar pārējiem konferences dalībniekiem pieredzē un gūtajos iespaidos, kā arī nākotnes ieguvumos pēc šādas starptautiskās pieredzes.

14    15    16
 

Īpaši aktīvi tika apskatītas tieši profesionālās jomas pedagoģiskā personāla iespējas doties mobilitātē, lai paplašinātu un pilnveidotu savu kompetenci un varētu saviem audzēkņiem pēc atgriešanās nodot visaktuālākās zināšanas un prasmes, kas viņiem pēc mācību iestādes absolvēšanas palīdzētu pozitīvi izcelties darba tirgū.

8b    9    10

Konferences diskusiju sesiju laikā tika gūtas vairākas interesantas un noderīgas atziņas saistībā ne tikai ar praktisko apmācību organizēšanas pieredzi dažādās valstīs, bet arī attiecībā uz sadarbības saišu stiprināšanu un zināšanu un pieredzes apmaiņu starp mācībspēkiem un darba devējiem.

11    12    13

Kopumā konferences dalībnieki pasākumu novērtēja ļoti atzinīgi, diskusiju un komunikācijas laikā tika gūtas vērtīgas atziņas attiecībā uz veiksmīgu un pilnvērtīgu praktisko apmācību nodrošināšanu audzēkņiem starptautisko mobilitāšu periodā.

 

Sagatavoja: Projektu un ārējo sakaru nodaļa