Pasākums „Nāc mums līdzi: IT speciālists”

18. un 19. decembrī EFS projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsta vispārējas un profesionālās izglītības iestādes” ietvaros mūsu tehnikuma programmu „Programmēšanas tehniķis” un „Datorsistēmu tehniķis” audzēkņiem (PR-11, PRV-11, DT-31) tika organizētas tikšanās ar IT kompānijas „Binitex” vadītāju Svetlanu Semeščenko.

1    2


Tikšanās reizēs audzēkņiem bija piedāvāta iespēja apspriest ar darba devēju modernu darba kultūru un jauna speciālista riskus, jaunas IT tehnoloģijas Daugavpils un Latvijas uzņēmumos, specializāciju IT nozarē un karjeras iespējas. Audzēkņi arī uzzināja, kādas attiecības ir starp fundamentālām zināšanām un aktuālām zināšanām un prasmēm IT nozarē; kur un kā mācās profesionāļi, kādas ir pieprasītākās prasmes, kāpēc IT nozare tik strauji attīstās, kāda ir veselīga dzīvesveida nozīme darba kolektīvā, un varēja parunāties par prakses iespējām.

Šogad audzēkņus īpaši ieinteresēja “freelance” kā darba forma ar saviem plusiem un mīnusiem.

Paldies par konstruktīvu sadarbību Svetlanai Semeščenko un SIA „Binitex” komandai.

 

Informāciju sagatavoja: pedagogs karjeras konsultants Sergejs Bogatkevičs