Topošie datorsistēmu tehniķi atgriezušies no prakses Portugālē

Programmas Erasmus+ projekta “Eiropa Daugavpils tehnikumā. Daugavpils tehnikums Eiropā” (Nr. 2019-1-LV01-KA116-060226) ietvaros no šī gada 12.janvāra līdz 11.martam Daugavpils tehnikuma DT-41 audzēkņi daļu no savas kvalifikācijas prakses pavadīja Portugālē, Lisabonā. 

1    2    3


Mūsu audzēkņi tika uzņemti “EPD – European Projects Development” nodrošinātajās prakses vietās: diviem no topošajiem datorsistēmu tehniķiem bija iespēja praksi iziet “Agrupamento de Escolas Barbosa du Bocage” profesionālajā mācību iestādē, savukārt trešais mobilitātes dalībnieks praktizējās IT uzņēmumā “PC Medic”. 

Bet kas gan būtu mobilitāte uz ārvalstīm, ja netiktu apmeklētas arī ievērojamākās apskates vietas? Tādēļ brīvdienas jaunieši pavadīja interesantā un saturīgā veidā: apguva portugāļu valodas pamatfrāzes, izzināja vietējās tradīcijas, kā arī iepazinās ar interesantākajiem Lisabonas pilsētas un tās apkārtnes kultūrvides objektiem.

5    4    6 Izsakām pateicību mūsu tehnikuma skolotājai Olgai Bazarovai, kas pārliecinoši un droši ievadīja jauniešus darbā, praksi uzsākot, un direktores vietniekam praktiskās apmācības jomā Igoram Ivanovam, kas kompetenti palīdzēja noslēgt audzēkņu kvalifikācijas prakses gaitas ārzemēs.

Informāciju sagatavoja: Projektu un ārējo sakaru nodaļa