Mūsu audzēkņi atgriezušies no prakses ārvalstīs

Programmas Erasmus+ projekta „Eiropa Daugavpils tehnikumā. Daugavpils tehnikums Eiropā” (Nr. 2019-1-LV01-KA116-060226) ietvaros šī gada februārī Daugavpils tehnikuma KS-31 audzēknēm bija iespēja iziet praksi Spānijas uzņēmumos, savukārt PR-21, TT-31 un TT-41 audzēknes bija devušās uz Itāliju, kur stažējās ar IKT un loģistikas nozari saistītos uzņēmumos. Prakses laikā tika gūta nenovērtējama pieredze izvēlētajā profesionālajā sfērā un gūtas lieliskas emocijas, iepazīstot mītnes valstu kultūru un tradīcijas.

8    7    9

 

 

 

 

 


Topošās klientu apkalpošanas speciālistes atzina, ka stažēšanās laikā Spānijas pilsētas Valensijas uzņēmumos ne tikai papildināja profesionālās prasmes un svešvalodu zināšanas, bet arī iepazina kolorīto darba vidi. Turklāt ne mazāk nozīmīga bijusi iespēja iepazīties ar vietējo kultūru, jo brīvdienās praktikantes apmeklēja Valensijas pilsētas ievērojamākās vietas.

4    5    6


Savukārt topošās speciālistes programmēšanas un transporta pārvadājumu jomā atzīmēja, ka prakse ārvalstu uzņēmumos devusi skaidru priekšstatu par pārstāvētās profesijas iespējām starptautiskajā darba tirgū.

1    2    3

Uzņemošās institūcijas praktikantēm izsniedza sertifikātu kā apliecinājumu prakses atzīšanai. Projekta noslēguma konferencē visi dalībnieki saņems arī Europass Mobility dokumentu. Savukārt mūsu praktikantus praksē ievadīja un uzraudzīja skolotāji Aleksandra Pomitkina un Sergejs Bogatkevičs.

Informāciju sagatavoja: Projektu un ārējo sakaru nodaļa.