Audzēkņu mācību mobilitātes ir noslēgušās.

Programmas Erasmus+ projekta „Eiropa Daugavpils tehnikumā. Daugavpils tehnikums Eiropā” (Nr. 2019-1-LV01-KA116-060226) ietvaros šajā mācību gadā mācību praksē ārzemēs ir devušies 19 audzēkņi no FR-21., TS-41., AM-21., EM-21., EM-31., KS-31., PR-21., DT-41., TT-41. un TT-31. grupas. Mūsu audzēkņi papildināja savas zināšanas un praktiskās iemaņas uzņēmumos tādās valstīs kā Vācija, Portugāle, Spānija un Itālija.

2    1    3


 
Daudziem jauniešiem šī bija pirmā darba pieredze ārvalstīs, daži skuma pēc mājām, savukārt citi jaunajā vidē jutās kā zivis ūdenī, tomēr visi tehnikuma audzēkņi atzīst, ka tā bija jauna un pamācoša pieredze, kuras laikā viņi varēja pārbaudīt savas spējas izvēlētajā profesijā, apgūt jaunas praktiskās iemaņas un uzlabot esošās, kā arī iepazīt citas valsts kultūru, novērtēt dzīvi Latvijā un ārzemēs, kā arī uzlabot savas praktiskās svešvalodu zināšanas.

4    5    


Lai arī projekta īstenošanā savas korekcijas ieviesa ārkārtas situācija, tomēr visi tehnikuma audzēkņi veiksmīgi atgriezās mājās. Šī iemesla dēļ arī nenotika ikgadējā projekta rezultātu apkopošanas konference, kas iespēju robežās tiks organizēta vēlāk, savukārt visi mobilitāšu dalībnieki dalījās prakses laikā gūtajā pieredzē ar saviem kursabiedriem, maijā un jūnijā publicējot brauciena pārskatu e-vidē, kas tika izskatīts un apspriests virtuālās klases stundas laikā. Tādējādi ceram, ka kursabiedru gūtā pieredze iedrošinās un pamudinās arī citus tehnikuma audzēkņus turpmākajos gados pieteikties Erasmus+ programmas nodrošinātajiem pieredzes braucieniem.

Informāciju sagatavoja: Projektu un ārējo sakaru nodaļa