Daugavpils tehnikums izvērtē Erasmus+ programmas projektos paveikto

picture 1 2021. gada 15. jūnijā plkst. 14.00 Daugavpils tehnikumā tiešsaistē ZOOM platformā norisinājās Erasmus+ projektu rezultātu izvērtēšanas starptautiskā konference. Tā bija veltīta divu Erasmus+ programmas KA1 darbības projektu noslēgumam: ir īstenots skolu sektora projekts "Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs" (Nr. 2019-1-LV01-KA101-060158) un profesionālās izglītības sektora projekts "Eiropa Daugavpils tehnikumā. Daugavpils tehnikums Eiropā" (Nr. 2019-1-LV01-KA116-060226).

Konferences mērķis bija apkopot projektu ietvaros īstenotās fiziskās un virtuālās mobilitātes, atskatīties gūtajā pieredzē un iespaidos, kā arī dalīties šajā pieredzē gan ar saviem kolēģiem un citiem izglītojamajiem, gan arī uzklausīt ārvalstu partneru – uzņemošo organizāciju iespaidus par Daugavpils tehnikuma pedagogu un izglītojamo mobilitātēm, to norisi un iegūtajām zināšanām un kompetencēm. Starptautiskajā pasākumā kopā piedalījās 40 dalībnieki – gan Daugavpils tehnikuma izglītojamie un pedagogi, gan arī pārstāvji no 6 partnerorganizācijām dažādās Eiropas valstīs, proti, Igaunijas, Itālijas, Spānijas, Portugāles un Vācijas. Ņemot vērā starptautisko dimensiju, konference norisinājās latviešu un angļu valodā.

Konferences ievaddaļā dalībniekus un viesus uzrunāja Daugavpils tehnikuma direktore Ingrīda Brokāne, uzsverot starptautiskās kapacitātes nozīmi un Erasmus+ projektu svarīgo lomu audzēkņu prakšu īstenošanā ārvalstu uzņēmumos, kā arī skolotāju pieredzes apmaiņas nodrošināšanā Eiropas Savienības valstu izglītības iestādēs. Konferences turpinājumā bija iespēja iepazīties ar nule uzsākto Erasmus+ programmas KA2 darbības stratēģiskās sadarbības inovācijām projektu "ArtIn Future" (Nr.2020-1-DE02-KA226-VET-008138), ko Daugavpils tehnikums īsteno kopā ar 4 partneriem no Vācijas, Austrijas un Spānijas (projekta īstenošanas laiks: 2021. gada marts – 2023. gada februāris). Tāpat konferences dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar vienu no projekta asociētajiem partneriem – uzņēmumu "Accenture Latvija" –, kura pārstāvis Staņislavs Hilčuks pastāstīja ne tikai par pašu uzņēmumu, bet arī par tā skatījumu uz mākslīgā intelekta lomu mūsu dzīvē.

Konferences otrajā daļā Daugavpils tehnikuma Erasmus+ projektu dalībnieki dalījās savās atmiņās, iespaidos un gūtajā pieredzē, atceroties dalību gan fiziskajās mobilitātēs – darba vērošanās un mācību praksēs, gan arī virtuālajās mobilitātēs (darba vērošana un kursi), kas ikvienam dalībniekam, kā arī uzņemošajām organizācijām bija pilnīgi jauna un neaizmirstama pieredze. Uzņemošo organizāciju pārstāvji, kas dažādu iemeslu dēļ nespēja piedalīties konferencē, bija sagatavojuši video sveicienus mūsu pedagogiem un audzēkņiem, paužot vislielāko gandarījumu par projekta dalībnieku  viesošanos attiecīgajā organizācijā. Uzņemošo organizāciju pārstāvji vairākkārt uzsvēra un izcēla gan Daugavpils tehnikuma audzēkņu lieliskās profesionālās prasmes un iemaņas, gan arī tehnikuma pedagogu gatavību apgūt jaunas kompetences un uzlabot savas profesionālās iemaņas.

Konferences noslēguma daļā norisinājās radošo darbu konkursa "Mans Erasmus" uzvarētāju apbalvošana. Konkursam tika iesniegti 6 audzēkņu un skolotāju darbi, žūrija noteica 3 radošākos un konkursa tēmai atbilstošākos, savukārt sociālajā tīklā facebook tika noteikts skatītāju simpātijas darbs, kā arī savu vērtējumu par radošāko darbu pauda tehnikuma direktore, piešķirot arī direktores simpātiju balvu.

Konkursa "Mans Erasmus" rezultāti:

1.vieta: Dmitrijs Ivčeno, Dmitrijs Lukins, Maksims Romanovs (LMT-21)

2.vieta: Valerija Greibo (LD-21)

3.vieta: Angelika Paškeviča

Pateicība par dalību: Oskars Alehno (ATS-21), Larisa Ostapko (KS-41), Dmitrijs Sirotko

Skatītāju simpātija: Dmitrijs Sirotko

Direktores simpātija: Valerija Greibo

Apsveicam uzvarētājus!

Daugavpils tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto profesionālās izglītības sektora projektu "Eiropa Daugavpils tehnikumā. Daugavpils tehnikums Eiropā" (Nr. 2019-1-LV01-KA116-060226) un skolu sektora projektu "Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs" (Nr. 2019-1-LV01-KA101-060158) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

 

Informāciju sagatavoja: Projektu un ārējo sakaru nodaļa

konf.-1konf.-2konf.-3konf.-4konf.-5konf.-6konf.-7konf.-8konf.-9konf.-10konf.-11konf.-12konf.-13konf.-14konf.-15konf.-16konf.-17konf.-18konf.-19konf.-20konf.-21konf.-22konf.-23konf.-24konf.-25konf.-26konf.-27konf.-28konf.-29konf.-30konf.-31konf.-32