17.06.1921.

Par Zvirgzdienes amatniecības skolas pārzini iecelts inž. Ferdinands Etmanis.

01.11.1921.

Skola pārcelta uz Eversmuižu.

04.11.1921.

Skolas nosaukums - Valsts amatniecības skola Ludzas apriņķī.

04.11.1921.

Uzsākti uzņemšanas eksāmeni.

 vesture lts_foto1

18.08.1922.

Skola pārcelta uz Daugavpili, Varšavas ielu 16 Baltkrievuvidusskolas telpās.

18.08.1922.

Mainīts skolas nosaukums – Valsts Daugavpils amatniecības skola.

02.10.1922.

Mācību programmā iekļauta Lokomotīvju mācība.

09.01.1923.

Par skolas pārzini iecelts Jānis Popens.

24.10.1923.

Apstiprināta arodskolas audzēkņu formas cepure.

29.11.1923.

Pārdēvēta par Valsts Daugavpils arodu skolu.

06.09.1923.

Finanšu ministrija ierosina pārveidot skolu par dzelzceļa tehnikumu.

30.07.1924.

Pārvietota Kauņas ielā 25, kur atrodas līdz šai dienai.

19.09.1924.

Skolā atklāti dzelzceļnieku vakara kursi pieaugušajiem.

11.09.1925.

Atklāti tehniskie vakara kursi.

10.12.1925.

Apstiprināts skolas absolventu žetons (autors M. Ločmelis).

03.11.1927.

Skolā atklāti automobiļu vadītāju kursi.

07.12.1928.

Satiksmes ministrija ierosina pārveidot arodskolu par dzelzceļnieku tehnikumu.

01.08.1929.

Valsts Daugavpils arodu skola pārveidota par Daugavpils Valsts dzelzceļa arodskolu.

 vesture lts_foto2

03.08.1929.

Daugavpils galveno darbnīcu priekšnieks iecelts par Dzelzceļa virsvaldes pārstāvi skolā.

19.08.1929.

Par skolas direktoru iecelts inženieris Kārlis Samtiņš.

06.08.1930.

Apstiprināta Daugavpils Valsts dzelzceļa arodskolas krūšu nozīme.

11.02.1931.

Skola pārņem Daugavpils galveno darbnīcu riteņu pāru apstrādāšanas ēku, kur ierīko skolas darbnīcas.

31.03.1931.

Apstiprināta Galdniecības nodaļas absolventu krūšu nozīme.

01.10.1931.

Arodskola pārdēvēta par Daugavpils Valsts arodu skolu un Daugavpils dzelzceļu tehnisko skolu.

22.04.1933.

Nodibināts skolnieku katoļu pulciņš „Ausma”.

01.09.1933.

Atklāta Mehāniskā nodaļa.

01.09.1934.

Skolai pievienotas Daugavpils valsts poļu un krievu arodskolas.

01.01.1936.

Skola pārdēvēta par Daugavpils Valsts arodskolu un dzelzceļu tehnisko vidusskolu.

01.09.1936.

Skolā sāk lidaparātu būvi.

20.11.1937.

Apstiprināti skolnieku kooperatīva statūti.

20.11.1937.

Apstiprināts skolas karogs. 

 vesture lts_foto3

18.06.1938.

Dzelzceļa galvenais direktors K. Bļodnieks pasniedz skolai karogu.

01.09.1939.

Skolā izveidota dzelzceļa laboratorija.

1940.

Padomju vara par skolas direktoru ieceļ Ansi Bergmani. Skola turpina darboties vācu laikā.

1945.

Uz skolas bāzes izveidots Daugavpils Dzelzceļnieku tehnikums.

01.08.1994.

Latgales transporta koledža. Direktors Romualds Maculevičs.

28.01.2004.

Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola.