No Daugavpils 1. arodvidusskolas vēstures

1960. gadā uzsāka sintētiskās šķiedras rūpnīcas celtniecību, kurai bija nepieciešami kvalificēti strādnieki, tāpēc 1961. gada 1. jūnijā tika atvērta arodskola. 1961. gada 15. novembrī bija pabeigta arodskolas ēkas celtniecība un 1961. gada 16. novembrī 375 jaunieši un jaunietes sāka apgūt šādas profesijas: šķeterētājs, vērpējs, pārtinējs, laboranti-kontrolieri, iekārtu remonta atslēdznieki.

Arodskolas nosaukums bija AS-23 (23. amatskola).

1962. gada beigās pārdēvēta par PPTS-1 (pilsētas profesionāli tehnisko skola Nr. 1).

1970. gada 11. novembrī - pārdēvēta par VPPTS-1 - Vidējo pilsētas profesionāli tehnisko skolu Nr. 1 (ķīmiķu).

1984. gada 30. augustā - pārdēvēta par Daugavpils Vidējo profesionāli tehnisko skolu Nr. 1.

1991. gada 3. augustā - pārdēvēta par Daugavpils 1. arodvidusskolu.

 

Pirmā uzņemšana bija uz vidusskolas bāzes. Audzēkņi šeit mācījās teoriju, bet prakse notika  citās pilsētās – Kļinā, Černigovā, Mogiļovā.

No 1967. gada arodskola sāka vienlaicīgi apgūta gan profesiju, gan vidējo izglītību.

no 1966. gada sāka gatavot šuvējas šūšanas fabrikas „Latvija” filiālēm.

1993. gads – uzņemta pirmā sekretāru grupa

1994. gads – sāka gatavot specialitātē „Drēbnieks”

1998. gads – uzņemta pirmā grupa „Datorsistēmu tehniķis”

1999. gads – sāka gatavot frizierus.

Arodskolas audzēkņi vairākas reizes kļuvuši par uzvarētājiem un godalgoto vietu ieguvējiem profesionālās meistarības konkursos, tehniskās jaunrades izstādēs, pašdarbības skatēs, sporta sacensībās.

1970. gads – otrās pakāpes diploms PSRS TSSI.

1982. gads – A. Čamane – Vissavienības profesionālās meistarības konkursa uzvarētāja.

1983. gads – pirmā vieta profesionālo skolu spartakiādē.

2004. gads – pirmā vieta Amatnieku svētkos.

1999., 2000., 2001., 2006. g. – pirmās vietas sporta kluba AMI sporta spēlēs jaunietēm.

2006. gads – otrā vieta Republikas profesionālās meistarības konkursā elektromontieru specialitātē.

2007. gads – trešā vieta Baltijas valstu profesionālās izglītības iestāžu šūšanas profesiju konkursā.

2007. gads – otrā vieta elektromontieru Republikas profesionālās meistarības konkursā.