Dienesta viesnīcās rit pēdējie siltināšanas darbi

Daugavpils Valsts tehnikumam   ir 2 dienesta viesnīcas Bauskas ielā 23 un 25, kuras nodotas ekspluatācijā 1962. un 1963.gadā. Abās dienesta viesnīcās var izvietot  250 audzēkņus. Noslēgumam tuvojas  energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošana abās ēkās. Veikta abu ēku cokola, ārsienu, bēniņu un pagraba pārseguma  siltināšana, nomainīti logi un ārdurvis. Darbus paredzēts pabeigt 2011.gada 28.oktobrī.

1   2   3