Kvalifikācijas prakse 2010./2011. māc. gads

15.07.2011

Pēc programmu „Dzelzceļa transports” un „Autotransports” mācību plāna Lokomotīvju saimniecības tehniķu  grupas un Automehāniķu grupas audzēkņiem no 15.07.2011. līdz 20.10.2011. (560 stundu) notiek kvalifikācijas prakse. Lokomotīvju saimniecības grupas audzēkņi iziet praksi uzņēmumā SIA LDz Cargo, kur apgūst lokomotīves vadīšanas iemaņas un LRC (Lokomotīvju remonta centrs), kur apgūst lokomotīvju remonta darbu iemaņas. Automehāniķu grupas audzēkņi iziet praksi dažādos autoservisos gan Daugavpilī, gan citās pilsētās, kur apgūst autoremonta un apkopes iemaņas.

9-1   9-2   9-3

10-1   10-2   10-3

10-4   10-5   10-6

10-7   10-8   10-9

10-10   10-11   10-13