Pasākums ar ESF grupu absolventiem, kas dzīvo dienesta viesnīcā

Šī gada 22. novembrī Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcā notika mazas svinības sakarā ar ESF grupu LE-2 un AME-2  izglītojamo izlaidumu. Dienesta viesnīcas padome sarīkoja svētku galdu ar saldiem našķiem un tēju. Tējas dzeršanas laikā tika apspriests pavadītais laiks dienesta viesnīcā un nodomi nākotnē. Kā maza izklaide bija  mīklu minēšana, kurā absolventi  labprāt iesaistījās.

Beigās viņiem  uzdāvināja pildspalvas – talismanus veiksmīgai kvalifikācijas eksāmena nokārtošanai.

DSC07572   DSC07586   DSC07593