Ieslodzīto izglītošana

2011. gada martā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) kopā ar LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldi uzsāka Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” otrās aktivitātes īstenošanu. Tās ietvaros 8 Latvijas ieslodzījuma vietās esošajiem cilvēkiem tika piedāvāta iespēja apgūt pamatprasmes un profesionālās kompetences, kuras būs noderīgas arī, iznākot brīvībā.

2011./2012.mācību gadā no 16. janvāra mūsu tehnikums īsteno šī projekta finansēto profesionālās tālākizglītības programmu “Datoru lietošana” Daugavgrīvas cietumā, kur 20 ieslodzītie izglītojamie iegūs informācijas ievadīšanas operatora kvalifikāciju. Mācību programmas ilgums ir 5 mēneši , no janvāra līdz maijam. Pēc programmas apgūšanas absolventi iegūs 2. kvalifikācijas līmeņa profesionālo izglītību, kura ļaus strādāt iestādēs, kas veic informācijas ievadīšanu un apstrādi, veikt pamatdarbības ar operētājsistēmām, strādāt ar teksta redaktoru, elektroniskajām tabulām, datu bāzēm, lietot prezentācijas materiālu izstrādes programmu.