eraf LOGO_dpv

 

 

 

Parakstīta vienošanās par vērienīga ERAF projekta īstenošanu Daugavpilī

11. decembrī Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā svinīgā ceremonijā tika noslēgta vienošanās starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Daugavpils Profesionālo vidusskolu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu 3.1.1.1.aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projektu iesniegumu otrās atlases kārtas ietvaros.

Atklājot svinīgo pasākumu, Daugavpils Profesionālās vidusskolas direktore Ingrīda Brokāne atzīmēja, ka projekta īstenošanas gaitā tiks panākta pilnīga izglītības iestādes infrastruktūras modernizācija, tādējādi veicinot profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

 1   2   3

 

 

 

 

Pasākumā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Sanda Liepiņa. Viņa izteica pateicību par darbu un saliedētu komandu, kas novedusi šo projektu veiksmīga finiša taisnē. Viņa atzīmēja, ka tas ir otrais šāda veida projekts Latvijā, pirmais bija pērn Ventspilī.

Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās uzsvēra, ka „profesionālā izglītība, kas daudzus gadus nav bijusi atbilstoši novērtēta, ir nešaubīgi pieaugošs un ļoti svarīgs potenciāls visai Latvijas tautsaimniecībai”. Šobrīd desmit infrastruktūras modernizācijas projekti stāv uz ilgi gaidītās starta līnijas, lai uzsāktu renovāciju lielākajās profesionālās izglītības skolās visos Latvijas reģionos.

Daugavpils Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Jānis Dukšinskis novēlēja skolai attīstīties un būt par visa reģiona attīstības veicinātāju. Starp Daugavpils pilsētas Domi un Daugavpils Profesionālo vidusskolu tiks noslēgts sadarbības līgums par konsultatīvu atbalstu projekta administrēšanā.

Šajā diena tika parakstīts arī būvniecības līgums starp SIA „Arčers” un Daugavpils Profesionālo vidusskolu. Līguma parakstīšanā piedalījās SIA „Arčers” valdes priekšsēdētājs Armands Garkāns.

4   5   6

 

 

 

 

Daugavpils Profesionālās vidusskolas projekta kopējās izmaksas ir 7 943 823 lati, tajā skaitā ERAF finansējums 6 831 687 lati, nacionālais līdzfinansējums 1 112 136 lati.

Daugavpils Profesionālajā vidusskolā būs būtiski modernizētas profesionālās vidējas izglītības programmu „Dzelzceļa transports”, „Autotransports”, „Enerģētika” un arodizglītības programmu „Metālapstrāde”, „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas” apguves iespējas, tajā skaitā modernizējot mācību aprīkojumu atbilstoši mūsdienu nozaru prasībām.

7   8   9

 

 

 

 

Projekta īstenošanas gaitā ir plānots veikt būtiskus uzlabojumus ēku un telpu renovācijā trijos mācību korpusos, automobiļu diagnostikas darbnīcā un divās dienesta viesnīcās. Tiks modernizēti mācību kabineti (fizikas, ķīmijas, ģeodēzijas), mācību darbnīcas (automobiļu diagnostikas, dzelzceļa transporta, metināšanas, virpošanas, frēzēšanas, šūšanas, elektromontāžas un elektrolaboratorija), datorklases un kabineti prioritāro izglītības programmu īstenošanai.

1. Ar ERAF atbalstu turpinās profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras modernizācija

2. Daugavpils Profesionālās vidusskolas modernizācijā ieguldīs teju 8 miljonus latu

3. Parakstīta vienošanās par vērienīga Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu Daugavpilī

4. Noslēdz līgumu par mācību korpusu renovāciju Daugavpilī

5. Parakstīta vienošanās par vērienīga ERAF projekta īstenošanu Daugavpilī

6. Parakstīta vienošanās par vērienīga Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu Daugavpilī

7. Профессиональная школа на пороге масштабного переселения

8. В Центре Ротко подписан договор о реализации европроекта на 8 миллионов латов

9. Parakstīta vienošanās par vērienīga Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu Daugavpilī

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa