Turpinās uzņemšana Jauniešu garantijas programmā

Daugavpils tehnikumā joprojām ir iespējams pieteikties mācībām Jauniešu garantijas programmas ietvaros. Šobrīd jauniešiem 17-29 gadu vecumā, kas ir ieguvuši pamatizglītību, bet nestrādā un nemācās, tiek piedāvāts apgūt IKT pakalpojumu ierīkošanu un uzturēšanu (160 stundas).

Pieteikumu iespējams aizpildīt Daugavpils tehnikumā, Strādnieku 16, 218.kab. pie lietvedes.

Sīkāku informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem  skat. zemāk.

 

 pienemsana 2020