Daugavpils tehnikuma skolotāju virtuālā mobilitāte Somijā

picture 1

2021.gada 5.-7. maijā 3 Daugavpils tehnikuma skolotāji – Olga Iznova, Gaļina Minčenko un Ludmila Ņeverova – Erasmus+ programmas projekta "Eiropa Daugavpils tehnikumā. Daugavpils tehnikums Eiropā" (Nr. 2019-1-LV01-KA116-060226) ietvaros un Projektu un ārējo sakaru nodaļas vadītāja Sandra Celmiņa Erasmus+ programmas projekta "Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs" (Nr. 2019-1-LV01-KA101-060158) ietvaros piedalījās virtuālajā mobilitātē Somijas Espo reģiona izglītības iestādē "Omnia".

Šo trīs dienu laikā tehnikuma darbiniekiem tika piedāvāta ļoti piesātināta programma, kuras laikā bija iespēja iepazīt un izzināt Somijas izglītības sistēmu, īpašu uzmanību veltot tieši profesionālajai izglītībai un jaunajai pieejai profesionālās izglītības organizēšanā un īstenošanā Somijā; izzināt un veidot dziļāku izpratni par dažādiem izglītojamo praktiskās apmācības aspektiem, kas ir būtiski veiksmīgas apmācības un kompetenču attīstības aspektā; diskusijās ar "Omnia" pārstāvjiem veidoja izpratni par praktiskās apmācības organizācijas būtiskiem aspektiem; guva ieskatu attiecībā uz veiksmīgu un pilnvērtīgu izglītojamo un personāla starptautisko mobilitāšu īstenošanas principiem, ieskaitot ārvalstu izglītojamo uzņemšanu un prakses vietas organizācijas īpatnības un izaicinājumus. Auglīgās un interesantās diskusijās tika apspriesti arī svešvalodu mācīšanas aspekti, jo īpaši attiecībā uz profesionālās svešvalodas attīstīšanu un izglītojamo motivēšanu. Tāpat darba vērošanas laikā tehnikuma darbinieki varēja vērot lieliski organizētu komandas darbu, kur katrs no komandas dalībniekiem papildina viens otru, veidojot vienotu veselumu. Uz tehnikuma skolotājiem īpašu iespaidu atstāja skolotāja/izglītotāja lomas uztvere Somijas profesionālajā izglītībā, viņi novērtēja augsta līmeņa speciālistu skatījumu uz būtiskiem izglītības un apmācības darba organizācijas un īstenošanas aspektiem. Kā pārsteidzošu atšķirību starp izglītojamo dzīvi Somijā un Latvijā tehnikuma skolotāji izcēla faktu, ka Somijā izglītojamie nesaņem stipendiju, kamēr dzīvo kopā ar vecākiem, savukārt kā ļoti pozitīvu pārsteigumu – to, ka arī pedagogi un darbinieki, kas nav saistīti ar svešvalodu mācīšanu vai starptautisko sadarbību, ļoti brīvi pārvalda angļu valodu.

Liels paldies Somijas partneriem par lieliski noorganizēto virtuālo darba vērošanu – tā bija nenovērtējama pieredze un sākums auglīgai un daudzpusējai sadarbībai arī nākotnē!

 

Informāciju apkopoja: Projektu un ārējo sakaru nodaļa

picture 2picture 3picture 4picture 5picture 6