Daugavpils pilsētas un novadu profesionālās izglītības iestāžu 1.–3. kursa izglītojamo latviešu valodas olimpiādes rezultāti

2021. gada 27. aprīlī, Latgales kongresa dienā, Daugavpils tehnikuma latviešu valodas skolotājas novadīja Daugavpils pilsētas un novadu profesionālās izglītības iestāžu 1.–3. kursa izglītojamo latviešu valodas olimpiādi "Ar Latgali sirdī" tiešsaistē, kurā piedalījās 25 Rēzeknes, Jēkabpils, Malnavas, Aizkraukles un Daugavpils profesionālo izglītības iestāžu izglītojamie. Pasākuma mērķis bija attīstīt audzēkņu radošās spējas, rosināt interesi par latviešu un latgaliešu valodu, Latvijas un Latgales kultūras vērtībām.

Pateicamies latviešu valodas skolotājām par audzēkņu sagatavošanu olimpiādei un apsveicam uzvarētājus!

1. vieta

Renārs Susejs, 3Ap                 (Rēzeknes tehnikums, skolotāja Diāna Čakše)

2. vieta

Viktorija Skrinda, 1.k. (Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola, skolotāja Diāna Žilinska-Ivanova)

Sintija Buša, 3.k.                     (Jēkabpils Agrobiznesa koledža, skolotāja Laila Dronka)

Sjuzanna Sileviča, 2.g.           (Jēkabpils Agrobiznesa koledža, skolotāja Laila Dronka)

3. vieta

Arianda Lačinova, 3.k.           (PIKC DDMV "Saules skola", skolotāja Edīte Goģe)

Agnese Tripane, 3In               (Rēzeknes tehnikums, skolotāja Mārīte Sprindža)

Atzinība

Jana Kupreviča, PR-31           (PIKC "Daugavpils tehnikums", skolotāja Ilona Antoneviča)

Kaspars Stolipins, 3.k             (Malnavas koledža, skolotāja Inta Miņina)

Sanija Jirgensone, 3.e (Aizkraukles Profesionālā vidusskola, skolotāja Lelde Kazakeviča)

 

Informāciju sagatavoja: Latviešu valodas metodiskā komisija