Daugavpils tehnikuma audzēkņi izzina latviešu teātra mākslu

4

Mācību gada otrajā semestri Daugavpils tehnikums turpināja īstenot programmas "Latvijas skolas soma" aktivitātes, piedāvājot audzēkņiem digitālajā vidē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs.

2021. gada pavasarī mūsu tehnikuma EM-21, DT-21, LD-11, KS-31 un LD-21 grupas audzēkņiem bija iespēja noskatīties vairāku Latvijas Nacionālā teātra izrāžu ierakstus:

"Latvieši" (J.Kļava, režisors T.Treinis). Jaunā dramaturģe Justīne Kļava kopā ar režisoru Tomu Treini piedāvā uz kanonisku tekstu – Merķeļa "Latviešiem" – palūkoties no paradoksālās un komiskās puses. Vai latvieši bija stūrī iedzīti nodzērušies nabadziņi, vai arī viltīgi mēģināja iežēlināt dižo Merķeli, kurš toreiz bija vien ideālu pārņemts vācbaltiešu jauneklis.

"Klūgu mūks" (I.Ābele, režisore I.Roga). Režisores Indras Rogas redzējumā "Klūgu mūks" runā par mūsu tautas raksturu, par nepieciešamību lūkoties debesīs un spēju sapņot, jo arī visneprātīgākie sapņi piepildās. Pat ja mūžs ir par īsu, lai pats sapņotājs to pieredzētu. Un tā arī ir dzīves jēga. "Ticēt un darīt – tas ir viss! Pieņemt, izturēt un nekrist izmisumā."

"Bille" (V.Belševica, režisors V.Lūriņš). Vizmas Belševicas triloģija "Bille" ir ievērojamās latviešu dzejnieces autobiogrāfisks darbs, un tajā ir citas Rīgas noskaņa – strādnieku dzīvoklis īres namā Grīziņkalnā, basas kājas, melna maize, trokšņaini kaimiņi, trūkums, dzelžaina nepieciešamība pēc tīrības un kārtības, bet pāri visam – sapnis par Latviju, lepnums par jauno valsti, ticība, ka savām rokām varēs izdarīt visu.

Izrādēs tiek risinātas tādas aktuālas kultūrvēsturiskas tēmas kā Latvijas iedzīvotāju vēsturiskā pašapziņa un drosme; tautas raksturs un spēja sapņot par lieliem mērķiem, kas jāsasniedz; sapnis pāri visam – atjaunoto Latviju, lepnums un ticība, ka savām rokām varēs izdarīt visu.

Paldies Latvijas Nacionālā teātra kolektīvam par iespēju audzēkņiem noskatīties izrādes attālinātā mācību procesa laikā, jo kultūras norises arī digitālā formātā bagātina mūsu gara pasauli, rosina domāt par patieso vērtību – cilvēcības, mīlestības, pienākuma un atbildības – nozīmi.

Programmas "Latvijas skolas soma" pasākumi tiek organizēti, lai veicinātu izglītojamo izpratni par vērtībām un tikumiem, bagātinātu izglītojamo kultūrvēsturisko pieredzi, sniedzot informāciju par Latvijas kultūras vērtībām, krājumiem, un kultūras laikmetīgajām izpausmēm.

 

Informāciju sagatavoja: Projektu un ārējo sakaru nodaļa