Daugavpils tehnikumā tiek prezentēts "ArtIn Future" projekts

201990362 963253994466759_3863399481744056339_n

2021. gada 15. jūnijā plkst. 14.00 Daugavpils tehnikumā tiešsaistē ZOOM platformā norisinājās Erasmus+ projektu rezultātu izvērtēšanas starptautiskā konference, kuras ietvaros tās dalībnieki tika iepazīstināti ar jauno Erasmus+ programmas KA2 darbības projektu "ArtIn Future" (Nr.2020-1-DE02-KA226-VET-008138). Konferencē kopumā piedalījās 40 dalībnieki – gan ārvalstu izglītības iestāžu pārstāvji un sadarbības partneri no 6 valstīm, gan arī Daugavpils tehnikuma vadība, skolotāji, darbinieki un audzēkņi.

Erasmus+ KA2 darbības projekts "ArtIn Future" tiek īstenots uzaicinājuma Covid-19 seku novēršanai ietvaros no 2021.gada marta līdz 2023.gada februārim. Projektā ir iesaistījušies 5 partneri no 4 valstīm, kas projekta īstenošanas rezultātā izpētīs vairākus ar mākslīgo intelektu saistītos jautājumus, kā arī tiks izstrādātas rekomendācijas šo jautājumu apskatīšanai izglītības programmu ietvaros. Projektā Vāciju pārstāv gan projekta koordinējošais partneris Internationaler Bund (IB), gan arī Drēzdenes Tehniskā universitāte, Austriju – BEST institūts (Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH), Spāniju – pirmsskolas izglītības iestāde CEIP "Félix Cuadrado Lomas", savukārt Latviju – Daugavpils tehnikums. Tāpat konferencē piedalījās arī projekta asociētais partneris uzņēmums "Accenture Latvia", kura pārstāvis Staņislavs Hilčuks iepazīstināja konferences dalībniekus gan ar pašu uzņēmumu, gan arī ar mākslīgā intelekta lomu nākotnes attīstībā pasaulē.

Projekta ietvaros tiks apskatītas 3 dažādas tēmas, izstrādājot arī projekta intelektuālos rezultātus:  (1) ArtIn Future – Ethics in Artificial Intelligence (mākslīgais intelekts un ētika); (2) ArtIn Future Digital skills (nākotnes digitālās prasmes); (3) ArtIn Future – AI in the Business world (mākslīgais intelekts biznesa pasaulē). Projekta īstenošanas rezultātā atbildīgie partneri (Vācija, Austrija) izstrādās metodikas un rokasgrāmatas minēto jautājumu iekļaušanai izglītības programmās, savukārt Spānijas un Latvijas partneri iesaistīsies šo metodoloģiju pilotēšanā, aprobācijā un lokalizācijā, kā arī rezultātu izplatīšanā saviem asociētajiem sadarbības partneriem un citiem interesentiem projekta  noslēguma pasākumu sērijas laikā, kas visās projekta partnerorganizācijās norisināsies aptuveni vienā laikā 2023.gada sākumā.

Projekta partneri:

203891834 230858458874086_6480617429764991260_n

 

Informāciju sagatavoja: Projektu un ārējo sakaru nodaļa

203860942 539606440371933_2015883348100855835_n203891835 196642935778041_1682269763798977710_n204020428 348742896686137_1489442663146086326_n204450216 237818574479398_798604196948856752_n204457687 4707641669252010_2133438794706314173_n204959891 1002600173613645_7576829611896614453_n205032604 822312615357576_6342840447625628300_n205604037 551310069385139_481533549242400703_n205531238 763838197617095_5145999362173187557_n