Virtuālā mobilitāte Igaunijā

picture 1

No 2021.gada 18.maija līdz 20.maijam Daugavpils tehnikuma skolotāji – frizieru apkalpošanas speciāliste Valentīna Saulīte, tērpu izgatavošanas speciāliste Ņina Rudze, angļu valodas skolotājas Jūlija Plečkena un Tamara Jegorova –, kā arī Projektu un ārējo sakaru nodaļas projektu koordinatore Tatjana Dimitriu Erasmus+ programmas projekta “Eiropa Daugavpils tehnikumā. Daugavpils tehnikums Eiropā” (Nr. 2019-1-LV01-KA116-060226) ietvaros piedalījās virtuālajā mobilitātē Igaunijas lielākajā profesionālās izglītības centrā Ida-Virumaa apriņķī. Šajā centrā ir apvienotas vairākas skolas, kas atroda Johvī, Sillamaē un Narvā.

Virtuālās mobilitātes laikā tehnikuma skolotājiem tika piedāvāta iespēja apspriest modulāro programmu īstenošanu friziera un tērpu izgatavošanas speciālista kvalifikācijas iegūšanai ar igauņu kolēģiem; izpētīt, kā darba vidē balstītu mācību elementi tiek integrēti izglītības iestādes mācību programmās un kā DVB mācību sistēma darbojas Igaunijā; uzzināt, kā darba vidē tiek mācīta un lietota svešvaloda; izpētīt profesionālās izglītības un apmācības koncepciju un kvalitātes vadību.

 

Pirmās tiešsaistes tikšanās laikā īpaša uzmanība tika pievērsta frizieriem un matu kopšanas speciālistu apmācībai, tikšanās laikā kolēģi pastāstīja par izglītības sistēmu Igaunijā un par modulārās izglītības īstenošanu Ida-Virumaa profesionālās izglītības centrā, kā arī Daugavpils tehnikuma un Igaunijas skolotāji dalījās pieredzē par dažādiem specifiskiem apmācības jautājumiem, ieskaitot svešvalodas apmācības iekļaušanu un izglītojamo motivēšanu svešvalodu apgūšanai.

Otrās tiešsaistes tikšanās laikā lielāka uzmanība tika pievērsta tērpu izgatavošanas speciālistiem – vieglā apģērba šūšanai un drēbnieka kvalifikācijas iegūšanai. Kolēģi no Ida-Virumaa centra dalījās savā darba pieredzē, kā arī pastāstīja par uzņemšanas un apmācības niansēm profesionālās izglītības centrā.

Trešās tikšanās laikā Daugavpils tehnikuma skolotāji – gan angļu valodas, gan arī profesionālo priekšmetu skolotāji – tika uzaicināti uz atklātu virtuālo stundu, kur viņiem bija iespēja redzēt, kā stunda tika organizēta, kādas platformas tiek izmantotas angļu valodas apguvē. Skolotāji uzzināja, kā svešvaloda un tās apguve tiek integrēta profesionālo priekšmetu programmās.

Virtuālās aktivitātes laikā Daugavpils tehnikuma skolotāji pilnveidoja savas kompetences, izzināja sadarbību ar darba devējiem DVB mācību nodrošināšanā; pētīja DVB mācību organizēšanas piemērus; izprata starppriekšmetu saikni – svešvalodas apguves integrēšanu profesionālo priekšmetu programmās; diskutēja par kvalitatīvas profesionālo prasmju un iemaņu apgūšanas pamatnosacījumiem.

 

Informāciju sagatavoja: Projektu un ārējo sakaru nodaļa

ida-1ida-2ida-3.jpgida-4.jpg