Projekta "Jauna pieredze maina dzīves" darba vērošana Marseļā, Francijā

sem school_logo

No 2022.gada 20.marta līdz 26.martam Daugavpils tehnikuma direktore Ingrīda Brokāne, izglītības metodiķe Dina Ļecka un projektu un ārējo sakaru nodaļas vadītāja Sandra Celmiņa devās uz Marseļu (Francija), lai īstenotu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projekta "Jauna pieredze maina dzīves" (Nr. 2020-1-LV01-KA116-077195) aktivitāti.

Viens no projekta mērķiem ir izzināt Francijas profesionālās izglītības un apmācības koncepciju un nodrošināt dalībniekiem inovāciju apgūšanu un kompetenču pilnveidošanu profesionālās izglītības jomā. Projekta sadarbības partneri ir Lycee Marie Gasquet, Lycee Le Rocher, Lycee Polyvalent Saint-Louis.

Projekta pamatuzdevums bija plaša spektra pieredzes apmaiņa par dažādām tēmām: nodarbību hospitēšana, profesionālo programmu un metodisko izstrādņu izzināšana, uzņēmumu sadarbības un kooperācijas principi ar profesionālās izglītības iestādēm, jaunāko IKT tehnoloģiju ieviešana un izmantošana profesionālajā apmācībā un mācību procesā kopumā, integrētā profesionālās svešvalodas mācīšana, kā arī dalībnieku svešvalodas zināšanu pilnveidošana, jaunu zināšanu un kompetenču iegūšana profesionālās izaugsmes veicināšanai.

Programmā bija paredzēta mācību stundu vērošana, tikšanās ar izglītības iestādes pārstāvjiem, iepazīšanās ar skolas pieredzi sadarbībā ar partneruzņēmumiem, prakses organizēšanas iespējām, pedagogu sadarbības plānošanas un īstenošanas aspektiem, veidojot duālās stundas – bizness un franču valoda, matemātika un ekonomika, lietišķā māksla un franču valoda.

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā notika pārrunas ar kolēģiem par labās prakses piemēriem un inovatīvo pieredzi. Īpaša uzmanība tika pievērsta materiāltehniskās bāzes līdzekļiem, skolas vadības struktūrai, jauno tehnoloģiju izmantošanai un pedagogu sadarbības piemēriem stundās. "Svētā Luisa" PII tika izpētīta skolēnu mācīšanas specifika, darbojoties ar skolēniem, kuriem vērojami mācīšanās traucējumi.

Daugavpils tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto profesionālās izglītības sektora projektu "Jauna pieredze maina dzīves" (Nr. 2020-1-LV01-KA116-077195) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja izglītības metodiķe Dina Ļecka