Enerģētikas un elektrotehnikas nozares topošie speciālisti teorētiskās zināšanas realizē Erasmus+ praksē

sem school_logo

No 2022.gada 28.marta līdz 2022.gada 15.aprīlim Erasmus+ programmas KA1 pamatdarbības profesionālās izglītības sektora projekta "Jauna pieredze maina dzīves" (Nr.2020-1-LV01-KA116-077195) ietvaros ārvalstu mācību praksē uz Vāciju, Škoidicu, devās 2 Daugavpils tehnikuma izglītojamie: Pāvels Goloveckis (EM-41) un Jurijs Vībe (EM-41).

Izglītojamo mācību praksi nodrošināja organizācija „VITALIS", praksi vadīja galvenais elektrotehniķis Arons. Prakses vadītājs mācību prakses laikā sniedza izglītojamajiem vērtīgus ieteikumus un palīdzēja dažādās situācijās, kad tas bija nepieciešams. Visas mācību prakses laikā izglītojamie pilnveidoja lodēšanas prasmes, uzzināja elektriskās plāksnes izgatavošanas tehnoloģijas, kā arī īstenoja praksē Daugavpils tehnikumā apgūtās teorētiskās zināšanas: izglītojamie kopā ar studentiem no Polijas pirmo reizi izmēģināja savus spēkus saules paneļu un vēja turbīnu montēšanā, tādā veidā nodrošinot elektroenerģijas padevi netālu esošajai strūklakai. Tāpat mācību prakses laikā, izglītojamajiem darbojoties ar laika relejiem, pogām un tālvadības palaišanas sistēmām, tika nostiprinātas jau iepriekš apgūtās gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas.

Savukārt no mācību prakses brīvajā laikā jaunieši izmantoja iespēju apmeklēt dažādus apskates objektus gan Škoidicā, gan tuvumā esošajā Leipcigā. Tomēr vislielāko iespaidu izglītojamajiem atstāja vienas stundas brauciena attālumā Drēzdenē esošās elektromašīnu rūpnīcas „Volkswagen" apmeklējums. Elektromašīnu rūpnīcas apmeklējuma laikā izglītojamie iepazina jaunākos elektromašīnu modeļus, to uzbūvi, kā arī elektromašīnu ražošanas un projektēšanas posmus.

Pēc atgriešanās no mācību prakses topošie speciālisti ar sajūsmu atzina, ka tā bija ļoti vērtīga pieredze, jo mācību prakses laikā ir apgūtas gan jaunas teorētiskās zināšanas, gan jaunas praktiskās iemaņas. Kopumā mācību prakses mobilitātē pavadītais laiks izglītojamajiem ir atstājis tikai pozitīvas emocijas.

Daugavpils tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto profesionālās izglītības sektora projektu "Jauna pieredze maina dzīves" (Nr.2020-1-LV01-KA116-077195) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja projektu un ārējo sakaru nodaļa