Daugavpils tehnikumā tiek izvērtēts starptautisko projektu jomā sasniegtais

sem school_logo

2022.gada 31.maijā un 1.jūnijā Daugavpils tehnikuma Mendeļejeva ielas korpusā norisinājās starptautisko projektu rezultātu izvērtēšanas konference. Šī pasākuma laikā savā pieredzē, paveiktajā un ieguvumos no dalības starptautiskos projektos dalījās tehnikuma izglītojamie un pedagogi, kas 2021./2022.m.g. laikā bija piedalījušies kādā no starptautisko projektu aktivitātēm.

Lai gan paralēli šajā laikā tehnikuma Strādnieku un Bauskas ielas korpusos norisinājās cita starptautiska konference, tomēr arī projektu rezultātu izvērtēšanas konference bija labi apmeklēta – tajā kopumā piedalījās 53 tehnikuma pedagogi un izglītojamie. 31.maijs – šī diena bija veltīta izglītojamo mācību praksēm. Šajā mācību gadā izglītojamie uz ārvalstīm devās divu projektu ietvaros: profesionālās izglītības sektora projektā "Jauna pieredze maina dzīves" (Nr. 2020-1-LV01-KA116-077195) un "Profesionālās kvalifikācijas pilnveide – stabila profesionālā dzīve" (Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000009189). Konferences laikā izglītojamie ne tikai dalījās savā pieredzē, bet arī salīdzināja ieguvumus vienas kvalifikācijas ietvaros no praktiskās pieredzes, kas gūta dažādās valstīs, analizēja plusus un mīnusus konkrētajām prakses vietām. Par lielāko mīnusu tika atzīts ilgais un sarežģītais ceļš līdz vairākiem uzņēmumiem, kur izglītojamie bija praksē – bet arī tā ir nākotnes darba dzīves ikdiena. Ļoti labas atsauksmes tika saņemtas par prakses vietu uzticību, ar kādu šie uzņēmumi uzņēma mūsu izglītojamos un kādus nopietnus darba uzdevumus uzticēja. Vairākiem no izglītojamajiem tika arī izteikts piedāvājums vai nu atgriezties konkrētajā uzņēmumā uz praksi nākamajā gadā (projekta ietvaros), vai arī saņemts darba piedāvājums pēc mācību pabeigšanas tehnikumā (loģistikas nozarē).

1.jūnijā lielāka uzmanība tika veltīta tieši pedagogu mobilitātēm un pedagogu dalībai starptautiskajos projektos. Diena bija ļoti piesātināta, jo tika izvērtēti Erasmus+ programmas 5 projekti, kā arī dalībnieki tika iepazīstināti arī ar vēl vienu jaunu Erasmus+ programmas projektu: Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības (KA2) projekts „DIG-I-READY: profesionālās izglītības iestāžu digitālā sagatavotība iekļaujošās vides aspektā" (Nr. 2021-1-DE02-KA220-VET-000033093). Tāpat konferences ietvaros tika apskatīti arī Nordplus programmas projektu rezultāti.

Tika izvērtēts šādu Erasmus+ programmas projektu ietvaros sasniegtais:

  • profesionālās izglītības sektora projekts „Jauna pieredze maina dzīves" (Nr. 2020-1-LV01-KA116-077195)
  • profesionālās izglītības sektora projekts „Profesionālās kvalifikācijas pilnveide – stabila profesionālā dzīve" (Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000009189)
  • skolu izglītības sektora projekts „Jaunākās tehnoloģijas un zaļā vide uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanā" (Nr. 2021-1-LV01-KA121-SCH-000009173)
  • pieaugušo izglītības sektora projekts „21.gadsimta kompetences pieaugušo izglītībā" (Nr. 2021-1-LV01-KA122-ADU-000019713)
  • KA2 stratēģiskās partnerības projekts „ArtIn Future" (Nr. 2020-1-DE02-KA226-VET-008138)

Konferences dalībnieki iepazinās ar to kolēģu pieredzi, kuru pieredzes izplatīšanas pasākumos skolotāju iknedēļas sapulcēs, nozaru metodisko apvienību sēdēs u.c. pasākumos nebija piedalījušies. Vislielāko interesi raisīja norīkošana mācīšanai, kas tehnikumā Erasmus+ projektu ietvaros tika piedāvāta pirmo reizi, kā arī pieredze Francijā un Islandē, kas pirmo reizi tika iepazītas starptautisku projektu ietvaros.

Visi konferences dalībnieki pauda lielu gandarījumu par viņiem sniegto iespēju, par gūto nenovērtējamo pieredzi un iespaidiem, kā arī izteica vēlmi un gatavību iesaistīties starptautisku projektu aktivitātēs arī turpmāk.

Daugavpils tehnikuma Erasmus+ programmā īstenotos projektus līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja projektu un ārējo sakaru nodaļa