ERAF logo_2016

Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (15.09.2017. – 14.12.2017.)

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/001 “Daugavpils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu, ir veikta SIA “REM PRO” izstrādātā būvprojekta “Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūve par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu Bauskas ielā 23, Daugavpilī” ekspertīze un 12.12.2017. Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments veica atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.

Paralēli augstāk minētām projekta darbībām 12.12.2017. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināts atklāts konkurss “Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūve par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu”, id.Nr.VIAA 2017/77 ERAF DT, piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 05.01.2018.