Projekts "Daugavpils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros", Nr.8.1.3.0/16/I/001

Sekmīgi īstenots Daugavpils tehnikuma projekts Nr.8.1.3.0/16/I/001 29.12.2020
Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (27.08.2020. – 25.11.2020.) 25.11.2020
Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (27.05.2020. – 26.08.2020.) 26.08.2020
Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (29.02.2020. – 26.05.2020.) 26.05.2020
Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (30.11.2019. – 28.02.2020.) 28.02.2020
Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (30.08.2019. – 29.11.2019.) 29.11.2019
Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (01.06.2019. – 29.08.2019.) 29.08.2019
Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (05.03.2019. – 31.05.2019.) 31.05.2019
Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (06.12.2018. – 04.03.2019.) 04.03.2019
Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (08.09.2018. – 05.12.2018.) 05.12.2018
Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (14.06.2018. – 07.09.2018.) 07.09.2018
Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (15.03.2018. – 13.06.2018.) 13.06.2018
Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (15.12.2017. – 14.03.2018.) 14.03.2018
Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (15.09.2017. – 14.12.2017.) 14.12.2017
Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (15.06.2017. – 14.09.2017.) 14.09.2017
Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (15.03.2017.-14.06.2017.) 14.06.2017
Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (21.12.2016.-14.03.2017.) 14.03.2017
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Daugavpils tehnikums 2016. gada 14. decembrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu 20.12.2016