ERAF logo_2016

Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (15.06.2017. – 14.09.2017.)

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 “Daugavpils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā 29.08.2017. starp Daugavpils tehnikumu un SIA “AZ service” noslēgts līgums par būvprojekta ekspertīzes pakalpojumu sniegšanu un notiek SIA “REM PRO” izstrādātā būvprojekta “Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūve par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu Bauskas ielā 23, Daugavpilī” ekspertīze.

Lai nodrošinātu savlaicīgu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu, atklāta konkursa “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, id.Nr.VIAA 2017/20 ERAF, rezultātā starp Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru – un vispārīgās vienošanās dalībniekiem noslēgta vispārīgā vienošanās, kuras darbības laikā no vispārīgās vienošanās dalībnieku loka tiks izvēlēts izpildītājs, ar kuru tiks slēgts atsevišķs līgums par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu.