ERAF logo_2016

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Daugavpils tehnikums 2016. gada 14. decembrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Daugavpils tehnikums 2016. gada 14. decembrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot tehnikuma modernizāciju. Plānots, ka līdz 2019. gadam tehnikuma mācību kompleksu papildinās mūsdienīga dzelzceļa transporta laboratorija un simulatoru ēka.

Projekta “Daugavpils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” mērķis ir Daugavpils tehnikuma profesionālo izglītības programmu īstenošanu nodrošinošās infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.

Projektā plānots modernizēt izglītības procesam nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi izglītības programmā “Dzelzceļa pakalpojumi” un uzlabot izglītības iestādes infrastruktūru.

Daugavpils tehnikums kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru - plāno veikt tehnikuma baseina ēkas pārbūvi par Dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu un iegādāties mūsdienīgu mācību aprīkojumu, tai skaitā simulatorus, prioritārās izglītības programmas “Dzelzceļa pakalpojumi” īstenošanai.

Projekts tiks īstenots Latgales plānošanas reģionā, Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā – Bauskas ielā 23, Daugavpilī.

Projekta īstenošanas ilgums – 32 mēneši pēc vienošanās noslēgšanas, ar projekta īstenošanu saistītās darbības uzsāktas 2016.gada 1.augustā.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 1 816 882,00, ERAF finansējums – EUR 1 544 349,70.

Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās Eiropas Savienības tirgus prasībām atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pieaugumu un eksportspējas palielināšanos.

Projekta numurs: Nr.8.1.3.0/16/I/001