ERAF logo_2016

Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (05.03.2019. – 31.05.2019.)

Daugavpils tehnikums turpina projektā “Daugavpils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001, paredzēto darbību īstenošanu.

Periodā no 05.03.2019. līdz 31.05.2019. būvdarbu veicējs SIA “Inteco wood” turpina Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūves par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu darbus – turpinās elektromontāžas darbi, logu uzstādīšana, lifta šahtas izbūve, griestu izbūve, kā arī paralēli uzsākti teritorijas labiekārtošanas darbi.

1

2