Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (01.06.2019. – 29.08.2019.)

Daugavpils tehnikums turpina projektā “Daugavpils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001, paredzēto darbību īstenošanu.

Periodā no 01.06.2019. līdz 29.08.2019. būvdarbu veicējs SIA “Inteco wood” turpina Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūves par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu darbus – turpinās iekšējās un ārējās apdares darbi, esošā jumta seguma demontāžas darbi, kā arī paralēli notiek teritorijas labiekārtošanas darbi. 15.08.2019. noslēdzās atklāts konkurss “Aprīkojuma piegāde Daugavpils tehnikuma izglītības programmas “Dzelzceļa pakalpojumi” vajadzībām”, id.Nr.VIAA 2019/38 ERAF DT, notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana.

eraf prog_08-1   eraf prog_08-2   eraf prog_08-3