ERAF logo_2016

Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (30.08.2019. – 29.11.2019.)

Daugavpils tehnikums turpina projektā “Daugavpils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001, paredzēto darbību īstenošanu.

Periodā no 30.08.2019. līdz 29.11.2019. būvdarbu veicējs SIA “Inteco Wood” turpina Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūves par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu darbus – turpinās iekšējās un ārējās apdares darbi, uzstādīts lifts, notiek fasādes apdares plākšņu montāža, kā arī teritorijas labiekārtošanas darbi.

 

1    2

Veiktā atklāta konkursa “Aprīkojuma piegāde Daugavpils tehnikuma izglītības programmas “Dzelzceļa pakalpojumi” vajadzībām”, id.Nr.VIAA 2019/38 ERAF DT, rezultātā 21.10.2019. noslēgti 5 piegāžu līgumi ar UAB “Neokon-Baltija” par šāda aprīkojuma piegādi:

1. Pārbrauktuvju aprīkojums;

2. Sistēmas FUES-EPOS aprīkojums;

3. Mikroprocesoru automātiskās bloķēšanas iekārta;

4. Pārmijas pārvedu aprīkojums;

5. Apmācības klase darbam ar programmatūru.