ERAF logo_2016

Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (30.11.2019. – 28.02.2020.)

Daugavpils tehnikums turpina projektā “Daugavpils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001, paredzēto darbību īstenošanu.

Periodā no 30.11.2019. līdz 28.02.2020. būvdarbu veicējs SIA “Inteco Wood” turpina Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūves par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu darbus – turpinās iekšējās un ārējās apdares darbi, iekšējo komunikāciju izbūves darbi, uzstādītas starpsienas, trepes un margas, ieklāts linolejs un uzstādīts virslogs, turpinās teritorijas labiekārtošanas darbi.

1

2

3