ERAF logo_2016

Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (29.02.2020. – 26.05.2020.)

 

Daugavpils tehnikums turpina projektā “Daugavpils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001, paredzēto darbību īstenošanu.

Periodā no 29.02.2020. līdz 26.05.2020. būvdarbu veicējs SIA “Inteco Wood” turpina Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūves par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu darbus – turpinās iekšējās un ārējās apdares darbi, teritorijas labiekārtošanas darbi.

1

Veiktā atklāta konkursa “Aprīkojuma piegāde Daugavpils tehnikuma izglītības programmas “Dzelzceļa pakalpojumi” vajadzībām”, id.Nr.VIAA 2019/38 ERAF DT, rezultātā noslēgto piegādes līgumu ietvaros UAB “NEOKON-BALTIJA” veica šāda aprīkojuma piegādi un Daugavpils tehnikuma pasniedzēju apmācību:

1.Sistēmas FUES-EPOS aprīkojums;

2.Mikroprocesoru automātiskās bloķēšanas iekārta;

3. Pārmijas pārvedu aprīkojums.