ERAF logo_2016

Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (27.05.2020. – 26.08.2020.)

Daugavpils tehnikums turpina projektā “Daugavpils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001, paredzēto darbību īstenošanu.

Periodā no 27.05.2020. līdz 26.08.2020. kopumā ir pabeigti Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūves par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu darbi, notiek objekta nodošana ekspluatācijā.    

Veiktā atklāta konkursa “Aprīkojuma piegāde Daugavpils tehnikuma izglītības programmas “Dzelzceļa pakalpojumi” vajadzībām”, id.Nr.VIAA 2019/38 ERAF DT, rezultātā noslēgto piegādes līgumu ietvaros UAB “NEOKON-BALTIJA” veica šāda aprīkojuma piegādi un Daugavpils tehnikuma pasniedzēju apmācību:

        • Apmācības klase darbam ar programmatūru;
        • Pārbrauktuvju aprīkojums.