ERAF logo_2016


Sekmīgi īstenots Daugavpils tehnikuma projekts Nr.8.1.3.0/16/I/001

 

2016.gada 14.decembrī starp Daugavpils tehnikumu un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīta Vienošanos Nr.8.1.3.0/16/I/001 par Eiropas Savienības fonda projekta “Daugavpils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanu, kura ietvaros bija paredzēta Daugavpils tehnikuma profesionālo izglītības programmu īstenošanu nodrošinošās infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.

2

Daugavpils tehnikums kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru – projektā paredzētās darbības īstenoja 49 mēnešu laikā līdz 2020.gada 29.decembrim un tā ietvaros visas plānotās darbības tika sekmīgi veiktas un projekta mērķi sasniegti.

Projekta ietvaros veiktas šādas Daugavpils tehnikuma modernizēšanas darbības:

- veikta Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūve par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu;

- veikta mācību aprīkojuma iegāde prioritārās izglītības programmas “Dzelzceļa pakalpojumi” īstenošanai.

Projekta kopējais finansējums ir EUR 1 803 561,73, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 1 533 027,47 un valsts budžeta finansējums EUR 270 534,26.

Visas projekta darbības tika īstenotas Daugavpils tehnikumā – Bauskas ielā 23, Daugavpilī.