“Skolotājs – uzņēmējdarbības izglītības atslēga”

Nr. NPJP-2018/10149

2018./2019.mācību gadā:

16 projekta dalībnieki no Igaunijas un Latvijas apguva jaunākās mācību metodes uzņēmējdarbības prasmju pilnveidošanā darbā ar jauniešiem. Projekta galvenais mērķis – nodrošināt skolotājiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem iespēju iesaistīties tālākizglītībā, dodot iespēju attīstīt viņu radošumu, uzņēmējdarbības domāšanu un visas nepieciešamās prasmes uzņēmējdarbības izglītības attīstīšanai izglītības iestādē. Ar uzņēmējdarbību mēs saprotam ne tikai iniciatīvu uzņēmējdarbības uzsākšanai, bet arī uzņēmējdarbības domāšanas veida attīstīšanu un citu pieeju mācīšanai, lai padarītu audzēkņus vairāk radošus, novatoriskus, pašpaļāvīgus, uz rīcību orientētus un motivētus uzņemties iniciatīvu. Lai skolotāji būtu gatavi un varētu iekļaut uzņēmējdarbības elementus savās mācību priekšmetu programmās, projekta rezultāti kļūs par atbalsta instrumentu kopumu skolotājiem, kuri uzrakstīs vadlīnijas uzņēmējdarbības izglītības attīstībai Daugavpils tehnikumā un Tallinas Politehnikumā. Vēl viena projekta ietekme – uzņēmējdarbības izglītības popularizēšana starp visām ieinteresētajām pusēm.

Projekta noslēgumā noorganizēta starptautiska metodiska konference.

Projekta vadošais koordinators – Daugavpils tehnikums.

Projekta sadarbības partneris – Tallinas Politehnikums (Igaunija).

Projekta īstenošanas termiņš –1 gads (2018.gada augusts - 2019.gada augusts).

 

Publikācijas skolas tīmekļa vietnē:

Erasmus+ programmas projektu izvērtēšanas starptautiskā konference

Pieredzes apmaiņā ieradušies skolotāji no Tallinas Politehnikuma

Pieredzes apmaiņā uz Igauniju

 

Starptautiska konference "Daugavpils tehnikums Eiropā. Eiropa Daugavpils tehnikumā. ":

Starptautiskās aktivitātes 2018./2019. mācību gadā

 

Projekta produkts:

“Skolotājs – uzņēmējdarbības izglītības atslēga” (latviešu valodā)

“Skolotājs – uzņēmējdarbības izglītības atslēga” (angļu valodā)

 

Aptaujas rezultāti:

Daugavpils tehnikumā (Latvija)